Jedna od onih predaja koja zaslužuje potpunu pažnju i govori o budućim pojavama, a prenosi je veliki mufesir Ali ibn Ibrahim Qomi koji je živio prije hiljadu godina, jeste ona u kojoj se Allahov Poslanik, s.a.v.a., obraća Selmanu Farsiju.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je ovaj govor izrekao na Oprosnom hadžu dok se držao za halku od vrata Kabe. Istinitost ove predaje pored vjerodostojnosti lanca prenosilaca, isto tako potvrđuje i njen sadržaj koji govori o događajima i pojavama o kojima u tom vremenu nije bilo nikakva traga niti naznaka njihove skore pojave.

Abdullah ibn Abas prenosi da kada su otišli sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.a., na Oprosni hadž, Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rukom uzeo halku vrata Kabe, okrenuo se prema prisutnim i dok smo mu gledali mubarek lice on reče: “Da li želite da vas obavjestim o predznacima Časa sudnjeg?”

Do njega je tada najbliži bio Selman Farsi, r.a., i on reče: “Da, želimo. O Allahov Poslaniče!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Od znakova Kijameta je zanemarivanje namaza, slijeđenje strasti, sklonost ka željama duše, držanje imetka velikim, prodavanje vjere za Ovaj svijet. Tada će se srce vjernika i unutrašnjost njegova istopiti kao što se sol topi u vodi, kada se suoči sa lošim djelom bit će nemoćan da ga promijeni.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će vladari ljudima biti tlačitelji, veziri grješni pokvarenjaci, upravitelji nepravednici, a ljudi od povjerenja nevjerni i nepouzdani.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “O Selmane! Tada će se izopačeno držati dobrim, a dobro lošim. Ljudi će imati povjerenja u prevarante, a ljudima od povjerenja i pouzdanja pripisivat će se varljivost i vjerolomstvo. Potvrđivati će se lažljivac i njegova laž držati istinitom, a istinoljubljivi će se utjerivati u laž.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će žene vladati muškarcima, a savjetovat će se sa robinjama (znači u poslovima vlasti će se savjetovati one koje će živjeti u kućama njihovim). Djeca će se uspinjati na mimbere (alegorija na one koji će bez produhovljenosti, pameti i iskustva ljudima držati govore i tumačiti vjeru). Laž će se smatrati nečim originalnim i zanimljivim, zekjat gubitkom i globom, a svaki oblik korištenja zajedničkog dobra (bejtul-mala) lakom zaradom i dobiti. Ljudi će se grubo odnositi prema svojim roditeljima i izbjegavati će ih, a bit će dobrostivi prema svojim prijateljima. Tada će se na nebu pojavit zvijezda repatica.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će žene učestvovati sa muževima u poslovima izvan kuće kao što je trgovina. Kiša će padati za vrijeme ljetnih žega. Plemeniti ljudi će stalno biti izloženi srdžbi, a siromašan čovjek će biti ponižavan i ismijavan. Bazari će se tada približiti jedan drugome. I pored toga što će trgovina biti mnogo ljudi će se žaliti na posao. Jedan će govorit: ‘Nisam ništa prodao’, a drugi: ‘Nisam ostvario dobit.’ Tada ćeš vidjet da se svi ljudi kude na Boga.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će ljudima vladati takvi vlastodržci koji kada ljudi od njih budu tražili svoja osnovna prava, a u kojima bude i najmanje primjese slobodarske misli, ubijat će ih. Ako budu šutjeli, oni će njihove živote i imetke držati sebi dozvoljenim i neće se ustezati da zaplijene sav njihov trud.

Prolijevat će krv nemoćnih ljudi bez ikakva obzira. Toliko će ispunit srca ljudi strahom da će se plašiti disati. O Selmane! Tada ćeš ljude vidjeti prestrašene, preplašene, prestravljene, užasnute.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će donijeti ljudima neku stvar sa istoka, a drugu sa zapada, čime će obojiti moj ummet. Teško nemoćnim od mog ummeta od ovih tirana! Teško njima od Allaha! Oni neće biti samilosni prema djeci i podčinjenima, a starije neće poštovati i uvažavati. Preko grešaka osobnih neće prelazit niti će ih opraštati. Tijela su im ljudska, ali srca šejtanska.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se muškarci zadovoljavati muškarcima, a žene ženama. U kućama će se ljubomorno čuvati mladići tek pristigli u punoljetstvo (radi bludnih radnji), kao što se mlade nevjeste čuvaju (od nedoličnih radnji i pažnje drugih). Muškarci će imitirati žene, a žene muškarce. Žene koje su stvorene sa matericom da bi rađale sjedat će u sedla. Neka je Allahovo prokletstvo na takve od ummeta mog!”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će džamije ukrašavati kao što se ukrašavaju sinagoge i crkve. Ukrašavat će se Kur'an. Munare će se graditi visoke tako da će nadvisivati okolne kuće. Broj safova u namaz-džematu će biti velik. Ljudi će biti mnogo, ali srca ispunjenih međusobnom zavišću i mržnjom, a jezika lažnih i pokvarenih namjera.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se muškarci od mog ummeta ukrašavati zlatom, oblačiti svilu, brokat i tigrovu kožu.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će kamata biti javna i ljudi će trgovati sa prevarama i mitom. Položaj vjere će se umanjiti, a položaj Ovog svijeta uvećati.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se uvećati razvodi. Allahovi propisi i kazna se neće provoditi. A to nikako neće nanijeti štetu Allahu.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se među ljudima pojaviti pjevačice žene i muzički alati. Ljudima će vladati najgori od mog ummeta.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će bogataši od mog ummeta odlaziti na Hadž radi razonode, srednji sloj radi trgovine, a siromasi radi samopokazivanja i čuvenja.

Tada će se mnogi ljudi poučavati Kur'anu, ali ne radi Allaha već iz drugih razloga. Kur'an će izvoditi (učiti) poput muzike praćenom muzičkim instrumentima. Jedna skupina ljudi će izučavati Allahovu vjeru, ali ne radi Allaha. Uvećat će se broj nezakonite djece. Učit će Kur'an nedozvoljenim glasom (gina). Ljudi će se obrušiti na Ovaj svijet i međusobno će se utrkivati u njegovom stjecanju.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se oskrnavljivati svetost i čednost čovjeka. Činit će se nedozvoljena djela od Allaha. Zli će ovladati dobrim ljudima. Raširit će se laž otvoreno među ljudima. Tvrdoglavost će se pojaviti. Neimaština će se raširiti među ljudima. Ljudi će se na račun odjeće međusobno hvalisati i uzdizati. Obilne kiše će padati izvan kišnih perioda. Bubanj i muzički alati će se smatrati lijepim i pohvalnim. Odbacit će se naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Sve dok vjernik u tom vremenu ne bude najponiženiji i najodbačeniji među ummetom. Među isposnicima, pobožnima, ulemom i učačima Kur'ana će se pojaviti zloslutnost, prekoravanje, traženja mahana i ogovaranje. Ljude takvih osobina će stanovnici nebesa zvati: ‘Najnečistiji među nečistima.’”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Bogataši će se tada jedino siromaštva plašiti. Siromah će prositi od petka do petka, a niko se neće naći da mu išta udjeli.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, o Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će govore držati ruvejbide.”

Selaman reče: “O Allahov Poslaniče, i majku i oca bi žrtvovao za tebe! Ko su ruvejbide?”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Pričat će o općim pitanjima ljudi i prihvaćat će se odgovornosti vođenja ljudima, a nije u njegovom položaju da može pričati i baviti se time. Nakon toga neće proći mnogo, a Zemlja će iznenada pustiti strašan krik. Taj krik će obuhvatiti cijelu Zemlju na način da će svaki narod pomisliti da dolazi iz njegove domovine. Potom će ljudi biti zadržani na Zemlji, onoliko koliko to Allah bude htio. U tom periodi ljudi će biti izloženi strašno velikim nedećama. Zemlja će im izbaciti blaga u njoj skrivena. – Allahov Poslanik reče: Zlato i srebro. – Potom pokaza rukom na stubove i reče: Poput ovih stubova. Toga dana neće biti od koristi ni zlato ni srebro. I to je značenje riječi Uzvišenog Allaha: ‘…a predznaci njegovi stigli su već…’”[1]

[1]Tefsir Ali ibn Ibrahim, litografsko izdanje, str. 627-629.; Allame Tabatabai: Tefsir El-Mizân, kod tumačenja 54. ajeta sure El-Mâ'ide.