(prethodno…)

U jednom dijelu razgovora koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Gospodar Uzvišeni opisujući posvećene budućem svijetu reče: 

ومناجاتهم مع الجليل الذي فوق عرشهم.

 “Njihovi su šapati sa Uzvišenim koji je iznad njihovih prijestolja.”

 

Predaje

في هذا الحديث ( حديث المعراج ): “فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال. “إلى أن قال : “فأناجيه في ظلم الليل ونور النهار، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، واسمعه كلامي وكلام ملائكتي.”

U ovoj predaji o Miradžu: “Pa ko bude postupao u skladu sa Mojim zadovoljstvom, Ja ću ga dozivati noćnim tminama i svjetlosti dana sve dok njegovi govori i sijela sa stvorenjima ne prestanu postojati, i tada ću mu dati da sluša Moj govor i govor Mojih meleka.”

أيضا فيه فيما أنعم الله على الزاهدين في الآخرة : “ولا احجب عنهم وجهي، ولأنعمنهم بألوان التلذذ من كلامي.”

Također u ovoj našoj predaji u kontekstu nagrade koju će Allah darovati na budućem svijetu zahidima: “I od njih neću zastrijeti Svoje Lice i dat ću im da se naslade različitim oblicima slasti Moga govora.”

أيضا فيه في صفات أهل الآخرة:“لا يشغلهم عن الله شئ طرفة عين.”

Također u ovoj predaji kod opisa posvećenih Ahiretu: “Od Allaha ih ništa ne zauzima ni koliko treptaj oka.”

أيضا فيه في صفات أهل الآخرة:”لا أرى في قلبه شغلا بمخلوق.”

Također u opisu ahiretskih ljudi: “U srcu njegovu ne vidim bilo kakvu zauzetost nekim stvorenjem.”

عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : “كلكم يكلم ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم ، فبكلمة طيبة.”

Od Dža'fera ibn Muhammeda od njegovih očeva: “Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem: ‘Svako će od vas na Sudnjem danu govoriti sa svojim Gospodarom a između Njega i njega neće biti posrednika. Čovjek će pogledati ispred sebe i vidjet će samo ono što je pripremio, a zatim će pogledati u lijevo i vidjeti će Vatru. Pa pripazite se Vatre, pa makar i sa time da udijelite pola hurme, pa ako ni toliko ne posjedujete onda poklonite lijepu riječ.”[1]

قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له عند تلاوته :رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال: “إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفى أزمان الفترات عباد، ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة.” الخطبة.

 Imam Ali, mir s njim, u svome govoru nakon što je proučio kur'anske riječi: “Ljudi koje ne zabavlja trgovina i kupovina od sjećanja na Allaha[2] – rekao je: Uzvišeni Allah je učinio zikir glačalom za srce, njime srce počne da sluša nakon što je bilo gluho, i počne da vidi nakon slijepila, i njime se vodi nakon opiranja. Neki ljudi neprestano su se Allahu – neka je mu je sva hvala – odazivali iz perioda u period u različitim vremenskim epohama kada ih je god u mislima dozivao i obraćao se direktno njihovim razumima, pa su osvanuli u svjetlu budnosti vlastitog sluha, vida i razuma.”[3]

 

Pojašnjenje

Naveli smo a i navesti ćemo opet u kontekstu rečenica istog ovoga hadisa spomenutih ovdje, ajete, predaje i dove kao dodatno pojašnjenje. S obzirom da je ova rečenica u sebi donijela pojam Arša (Prijestolja) smatramo ovdje priličnim i to da pojasnimo značenje istog u naslovu koji slijedi.

(nastavak…)


[1]Biharu-l-envar, 7/183/30.

[2] Nur, 37.

[3]Biharu-l-envar, 69/325/39.