Stvari koje štite od prehlade

1. Imam Rida: “Ko želi da se zaštiti od prehlade tokom čitave zime, onda neka jede svaki dan tri zalogaja meda u saću… I neka miriše narcis, jer on, zaista, štiti od prehlade, a također i tj. čurokot.

A ako se prehladi ljeti, onda neka jede svaki dan po jedan krastavac i neka se čuva sjedenja na suncu.”[1]

Stvari koje su korisne za liječenje prehlade

2. Imam Sadik: “Uzmi mast ljubičice na pamuk, pa je drži ispod nosa pri spavanju; jer je ona korisna za prehladu, uz Allahovu, dž.š., pomoć i htijenje.”[2]

3. Ṭibbu-l-‘e'imme– Ibrahima ibn ebi Jahja prenosi da se požalio Imamu Sadiku na prehladu, pa mu je Imam rekao: “Jedno od Allahovih davanja i jedan od Allahovih vojnika, kojega je Allah poslao bolesti u tvome tijelu kako bi je odstranio, pa kada je odstrani uzmi jedan danik[3] čurokota (ili kima)[4] i pola danika kukurijeka /bot. Helleborus/,[5] samelji ih i ušmrkni u nos, jer oni otklanjaju prehladu, a ako možeš da izdržiš da je ne liječiš ničim – onda tako i učini, jer, zaista, u njoj su mnogobrojne koristi.”[6]

[1]Ṭibbul-Imām Er-Riḍā, ʻa.s., str. 37. i str. 38; El-Biḥār, sv. 62, str. 324.

[2]Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 2, str. 210, hadis 2533; El-Biḥār, sv. 62, str. 184, hadis 4.

[3]دَانِق– dāniq ili danek – /novčić = šestina dirhema/; površinska mjera /eg. = četiri sahma = 29,17 m2/.

[4]Arapski: شَوْنِيزili شُونِيز – čorokot; crnika; blagoslovljeno zrno; crni divlji kumin (kim), čupava kata, mačkovi brkovi /bot. Nigella sativa/.

[5]Arapski: كُنْدُس ili كُنْدُش – je arabizovana persijska riječ, a znači: kukurijek /bot. Helleborus/; rebrac; (stolisnik) kiⱨavica /bot. Ptarmica vulgaris/; šušuljak; sapunjača /bot. Gypsophila struƭhium/.

[6]Ibn Besṭām,Ṭibbul-‘e'imme, str. 64; El-Biḥār, sv. 62, str. 183, hadis 1.