Prijevod i kratki komentar je sastavio rahmetli šejh Fejzullah Hadžibajrić
Iz “Identiteta Bića”, “Duhovi Milostivog” pustiše jedan dašak,
“More Slavlja”, izbaci na obalu jedan dragulj znanja.
Divan li je Ocean čija dubina nema dna,
Divno li je more “On je Istina” bez početka i kraja.
Iz rose morskih talasa sve dobi svoj dar,
Kad valovi Oceana zapljusnuše morsku obalu.
Ako te vuče želja za “Jedinstvom” iz “Mnoštva”,
Poslušaj, da ti kažem za stazu toga puta.
Radi predočenja, “Skrivene Riznice”, kad Bog otvori kapiju,
On prvo stvori svijet, a poslije toga čovjeka.
Od ljudskog roda odabra poslanike-Pejgambere,
I svakom napose pokloni naročiti dar.
Dar svakog pejgambera je iz Muhammedova duha,
Ali drugačiji nazivi tih darova iziskuju i drugačije pravce.
Posljednji veliki evlija, Anka ptica zapada, Šejhi Ekber,
Svjetlo žarkog sunca, Istina sa Istoka.
Donese u Fususu mudre izreke užitaka, darova pejgamberima,
Koji iz Ahmedova (Muhammedova) izvora uzimaju vodu (bitak, postanak).
Pojedini pejgamberi predstavljaju snage iz Muhammedova duhovnog lika,
Slično, kao što čovječje tijelo okuplja ljudske tjelesne snage.
Ta svaka duhovna snaga predstavlja jednu savršenost,
A te sve savršenosti potječu iz “Skupa jedinica” (Džem'i Fedani).
Svi pejgamberi su pojedine pojave savršenstva iz “Skupa Bića”,
Oni su poput stepenica koje su povezane u “Skupu razlika” (Džem'i Furkani).
Za savršenstva “Skupa Bića” potpuni model je Muhammed,
Njegov značaj je, dakle, pokazivanje stupnjeva tih savršenstava.
Muhammedova duša okuplja duše svih pejgambera,
On je osnovni početak i kamen temeljac postojanja.
“Skup skupova” i “Stupanj od dva luka” je taj lik,
Te uvjet i dio visokih pejgamberskih užitaka.
Sa savršenostima pejgambera treba i sebe usavršavati,
Pa da iz Muhammedova skupa uspiješ dobiti od Boga dar.
Eto, kao prvo, otac Adem znao je sva imena,
A ti si sin, pa budi nasljednik, dušo očeva.
A zatim, ako u tebi imadne ćelija Šitova znanja,
Bez sumnje moći ćeš nadahnjivati duhovno zamrla srca.
U slavljanju Boga, odričući Mu sve nedostatke, ako budeš kao Nuh,
Ne može ti naškoditi ni potop, od onih koji Bogu prispodabljaju lik.
U blaženstvima, ako se uzdigneš do neba, kao Idris,
Bićeš na vrhu svetosti i sjati kao žarko sunce.
Kao Halila (Ibrahim) ako te svjetlo Jedinstva pripremi (odgoji).
Da si imam, staviće ti se na glavu kruna od svjetla.
Ako budeš pokoran Istinitom, onako istinski kao Ishak,
Postaće ti vrlo jasna tajna kurbana, u stvari približavanja Bogu.
Uzdigni se na visok stupanj kao Ismail,
Da pred Bojim prijestoljem nađeš počast i zadovoljenje.
U duhovnosti, kad tvoje oko ne bude vidjelo drugo (osim Njega),
Osjetićeš vjetar Milostivog kao starac iz Ken'ana (Jakub).
Izvadi srce iz jame prirode kao Jusuf,
Od misirskog ropočeta ti ćeš postati sultan svjetla.
Ako ti bude predočeno jedinstvo onako kao Hudu,
Vidjećeš da su i sve, životinje na pravom putu.
Na stupnju otvaranja (osvajanja) i u tebe kao kod Saliha,
Ako budu angažovane snage i trud, prestignućeš sve karavane.
Kao kod Šuajba, ako ti budu srčane spoznaje,
Vaganje poslova biće ti pravično i po količini i po zapremini.
Zbog nemoći da ti spriječiš zlo, ako se obratiš Bogu,
Bićeš kao Lut, nosilac slike moći i izvor spoznaje.
Ako o sudbini budeš upoznat kao Uzejr,
Tjelesnu smrt će sam htjeti i gledati je s užitkom.
Ako se u tvom srcu pojavi Mesihova (Isa-pejgamber) tajna i dahovi,
Uzdignućeš se na nebo i proći zvijezdu Veneru.
Ako u tvom srcu zablista mudrost milosti,
Pokorni će biti tvojim zapovijedima i carevi kao Sulejman.
U poznavanju sudova o postojanju, ako budeš sudrug Davudu,
Svakog časa će ti na uhu dopirati pjev ptica stvarnih istina.
U unutrini ribe prirode, ako budeš disao kao Junus,
Naći ćeš zanosan užitak i sve crne brige će ti otpasti.
Ako žudiš za mudrošću skrivenosti (gajb), posmatraj Ejjubovu strpljivost,
Jer sa strpljenjem bolna srca nalaze sebi lijek.
Do veličine ako se uspneš kao Jahja,
Zrake ljepote spržiće sve niti mogućeg sputavanja.
Ako nađeš put do stupnja odakle se upravlja, kao Zekerijja,
Vidjećeš na karti moći ovozemaljske prolaznosti.
U finoći ophođenja ako budeš drug Il'jasu,
I ljudi duha i ljudi tijela voljeće drugovanje s tobom.
U Istini ljepote jedinstva naći ćeš užitak dobročinstva,
Ako imadneš Lukmanov užitak mudrog predočavanja.
U tajnama starješinstva ako budeš skriveni Harun,
Tvoje zastupstvo mirisaće ljudima kao duša.
Srce će se utopiti i nestati u pojavi svjetla,
Ako mu snage bude čuvao pastir kao Musa.
Ako ti srce bude prazno od drugog kao kod Halida,
Tebi će se ljudi obraćati i činićeš im svako dobro.
Na stupnju “Ferdijjet” (Jedan jedini) treba da utopiš svoje postojanje,
Rodiće ti se iz Muhammedova duha jedna skrivena tajna.
Zbriši konture određenosti, nek ih nema, nek ne ostane bitak,
Iz Identiteta Bića da se pokaže Džem'i-Hakkani (Stvarni skup).
Postaćeš savršeni model za sve slike imenima i atributima,
Postignućeš “Hazret-ul-Džem'” (Uzvišeni skup) na kome nema odvajanja.
Bićeš brana koja stoji između dva skupa i sakuplja ih (Džem'ul-Džem'i),
Jedan je skup gospodarski, a drugi skup je robovski.
Sa prizorom takvog skupa nastaje stvar spoznaje (marifet),
Da iz Jedinstva izviru i teku darovi spoznaja i znanja.
Možemo reći, da je po šemi ovih skupova sastavljen i Fusus,
Da se prikaže proces, kako je Istiniti stvorio svemir.
Iz Mora Milosti izlijevaju se rijeke dragulja (Fess),
I svakog časa donose biserje njegovih istina.
Srce evlija su bazeni darova iz tih mora,
A iz preteka te čiste vode napajaju se žedna srca.
Srce čija je nutrina čista kao sadef podobno je
Da iz oblaka darova primi u sebe ta znanja i spoznaje.
Na svaki dragulj ugravirano je njegovo značenje,
S oznakom da pripada Stupnju skupa Bića.
Ova znanja ne mogu pojmiti misli ljudi od prohtjeva,
A do njih ne dopiru ni poimanja teoretika.
Nego ona zablistaju u srcima koja su osvijetljena,
Pojavljuju se neposredno, dobivanjem božanskih otkrića.
Njima odgovara srce koje bude prazno od drugih slika,
Ove pameti do njih ne dopiru, bio taj običan čovjek ili obrazovan.
Iz oblaka Božje dobrote padaju kao kiša njegovi darovi,
Ali, gdje su srca, čista kao sadef da ih prime?!
Uzdigni se u visoki svijet, naći ćeš stanja savršenih,
Nemoj uspoređivati stanja muževa sa stanjima žena.
Da vidiš i da saznaš, tebe je Bog zato stvorio,
Svoj vid učini bistrim da vidiš u srcu Dragog Boga.
Ostavi ljubav za drugim stvarima i traži samo Njega,
Strasti i đavole treba izbaciti iz srca, gdje treba da se pojavi On.
Svako stvorenje koje služi za vezu Istinitom,
Predstavlja za stvorenja dokazani dokumenat Istinitog.
Njihove glave spacaju na strani Božanstva,
Ako na njih baciš kamen, učinićeš loše i neprijateljstvo.
Slike ovog prolaznog svijeta učine te oholim,
Pa ljudima pripisuješ nevjerstvo i nepokoravanje.
Onima koji su u Svijetu Jedinstva postigli blizinu Istini,
Rekli su: raskolnik, bezvjerac ili krivovjerac.
Onom srcu koje je za dar Božji dobilo boju Jedinstva,
Ako mu popiješ krvi, zubi će ti osjetiti, da je to meso otrovno.
Ako se povedeš za drugima i počneš napadati odabranike,
Sam sebe ćeš baciti u vatru, što se na njih nabacuješ.
S lošim mislima, zar može srce postići Istinu? Ne, to je daleko,
S takvim očima tvoja duša ne može vidjeti lice Drage (Boga).
Zapečaćeno srce kako i može naći trag ljubavi Božje,
Kad ga sa svih strana okružuje neprijateljstvo strasti.
Stanja savršenih ne postižu se preko igrarija,
Nije to ni žensko igranje, a ni dječija igra.
Osim približavanja Bogu oni nemaju druge želje na ovom svijetu,
Onosvjetske hurije im i ne prolaze kroz glavu.
Želja za solufima, benovima i hurijama, dođe sofiji i u halvetu (osami)
Jadnik on, kad će uspjeti da se sabere i skoncentriše.
Savršeni su prošli šareni svijet mnoštva i stigli u predjel Jedinstva,
Smirenost i bliskost Istini, iz domovine vječnosti, oni su zaposjeli.
Oni izgaraju u vatri ljubavi, prazni od svega drugog,
U tom dertu, na godine, prolijevaju krvave suze.
Sebe i svoje postojanje utopili su u postojanje Istinitog,
Ne, nema njihova postojanja, to je samo vizija – Hejula.
Pogledi im ne padaju na drugo, ni srcem ni dušom,
U postojanju Istinitog oni nemaju ni imena ni važnosti.
Daju glavu i dušu da stignu na željeno mjesto,
Veliki trg Jedinstva Istine, krcat pun raznih tajni.
Na putu istine jedan čovjek je njima obadva svijeta,
Ako goniš konja prema onom Trgu, budi s njim, jer oni su konjanici. (?)
Oni postižu znanja otkrićem (kešf) i nadahnućem (tedželli),
Teoretici to ne mogu dobiti jer oni samo pretpostavljaju i sanjare.
Srca savršenih okrenuta su i streme prema tom uzvišenom znanju,
Te tajne im se otkriju kad stigne za to naređenje od Istinitog.
Prema veličini gospodovanja (Rububijjet) oni stoje strogo pokorno (Ubudijjet)
Iskazuju svoje robovanje, jer tako je potpisano u Božjoj odluci.
Ko se u Dvorcu Jedinstva osvjedoči o slasti užitka,
Taj jedan časak ne bi dao za sve ovozemaljsko carstvo.
Iza zavjese Mnoštva, ko bude gledao ljepotu Jedinstva,
Njegove oči neće vidjeti ni likove ni boje.
Zapanji se i zanese, što pamet ne može ni da shvati,
To možeš i ti doživjeti, kad se odbaci ovaj zatvorski mrak.
Ovako ovim stvorenim očima ne može se na kraju ni vidjeti Istina,
Kad Njegov uzvišeni blijesak spali sve što je stvoreno (postalo na zemlji).
Suštinu onog prijestolja ne mogu da pojme ove kratke pameti,
Krila im sagore zrake iz svjetla riječi kojim slavimo Boga.
Bog hoće čisto srce, da tamo bude žarište znanja,
Gdje će se pojaviti ljepota, koja će premašiti svemir i vrijeme.
Ako želiš da svoje srce napojiš šerbetom iz Jedinstva,
To se pije iz ruke Muhammedove, šerbe užitka i zanosa.
Ako dušom budeš gledao ljepotu Jedinstva,
Vidjećeš u pojavi Muhammeda to lijepo lice.
Jer on je prizor za sve, i za pojave iz Skupa Bića, i Skupa Imena Bića,
Božansko svjetlo pada na zemlji i prosipa se preko Muhammeda.
Preko darova od Muhammeda postiže se vječni život danas,
A ne da tražiš drugovanje s Hidrom i napitke Abi-hajat vode.
Svi savršeni svoje glave su položili na njegov prav,
A to su još ranije učinili pejgamberi i njegovi carevi.
Ako si se zaista dušom odlučio za predjele Jedinstva,
Izbaci iz srca kojekakve slike i ne ostavi ni traga svoje postojanju.
Putnik na ovom putu ne treba da baca svoj pogled nikamo drugdje,
Zna kuda ide da dobije božansko otkrije i pridržava se datih obaveza.
Ako želiš visoki svijet, uspinji se sa prijatnim odmaranjima,
Ostavi središte tvari i odbaci mračne stožere.
Srce hoće da se uspne u nevidljive predjele i privlačne sfere,
Gdje su sagrađeni dvorci za ljude visokih spoznaja.
Eto tako, iz riznice Božjeg znanja izašao je jedan dragulj,
Ali to nije bio ni morski biser ni dragi kamen iz Bedahšana.
Taj dragulj je vrijedan da bude ukovan u carske minđuše,
I kad bi ga prodao za svadbu, bio bi na velikom gubitku, jer vrijedi i više.
Ako sa dragulja srce iskopaš gravure, one druge, osim Boga,
U srcu će zasjati na stotine dragulja i žarko blistati.
Idi naprijed s odricanjem svoga postojanja da budeš vječan s Istinitim,
Da stigneš u dvorac vječnosti, odakle oku nema rastanka.
Neka je Božji blagoslov i mir na ogledalo pojava iz Skupa Bića (Muhammed),
On je prva pojava savršenstava i On je drugi cilj (poslije Boga).
(…)