Preveo Lutfi Akbaš, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo 2009.

Šejh Saduq prenosi vjerodostojnim lancem od Imama Re­ze, mir s njime, a on preko svojih plemenitih predaka od Vladara pra­vo­vjernih koji je rekao: “Jednog dana Božiji poslanik, s.a.v.a., održao je hutbu i poručio: ‘O ljudi, zaista vam do­la­zi Alla­hov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. On je kod Al­la­ha najbolji od svih mjeseci. Dani njegovi su naj­bo­lji da­ni, noći njegove su najbolje noći i časovi njegovi su naj­bolji časovi. To je mjesec u kojem ste pozvani na gozbu kod Allaha i postali ste dostojni Njegove plemenitosti. Vaše di­sa­nje u njemu se nagrađuje kao veličanje, vaš san je iba­det, u njemu su vaša djela prihvaćena i vaše dove uslišane, pa – sa iskrenim namjerama i srcima čistim od grijeha i po­ku­đe­nih svojstava – tražite od svoga Gospodara da vam po­dari us­pjeh da ga ispostite i uspjeh učenja Kur'ana. Zaista je ne­sre­tan i loše će završiti onaj kome u ovom velikom mje­se­cu bu­de uskraćen Božiji oprost. 

{google_docs}vrline_ramazana1.pdf{/google_docs}

pročitajte čitav tekst u pdf formatu