Husein ibn Ali, mir neka je na nj, za života je stekao slavu svojom hrabrošću, slobodarskim duhom i srepmnošću da se suprotstavi tlačenju i tiraniji.

Periodi u životu Huseina ibn Alija

Husein ibn Ali, mir neka je na nj, prvih šest godina djetinjstva proveo je uz svoga djeda Božijeg poslanika, mir i blagoslov neka je na nj i njegove, a nakon Poslanikove smrti narednih trideset godina živio je uz svoga oca Zapovjednika vjernika, mir neka je na nj, učestvujući u svim važnim zbivanjima tokom njegovog hilafeta.

Nakon šehadeta Zapovjednika vjernika (40. godine po Hidžri) narednih deset godina na društvenoj i političkoj sceni bio je prisutan uz svog starijeg brata Hasana ibn Alija, mir neka je na nj. Poslije šehadeta Imama Hasana (50. h.g.) sljedećih deset godina proveo je izložen nasilju od strane Muavijine vlasti koja je tad bila na svom vrhuncu, da bi nakon Muavijine smrti ustao protiv vladavine Muavijinog sina Jezida, te je 61. godine po Hidžri na Kerbeli dosegao šehadet.