413. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Teško muslimanu koji u svakoj sedmici ne odredi jedan dan u kojem će proučavati svoju vjeru i pitati se o njoj.” Biharu-l-envar, sv. 1, str. 176.

414. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onome ko izučava Allahovu vjeru, Allah će otkloniti brigu i osigurati opskrbu iz izvora koje ne može ni zamisliti.” Mehadždžetu-l-bejda, sv. 1, str. 15.

415. Imam Sadik kaže: “Da sretnem mladića, našeg sljedbenika, koji ne izučava vjeru, kaznio bih ga.” Biharu-l-envar, sv. 1, str. 214.

416. Imam Bakir kaže: “Obavijesti naše sljedbenike da će sigurno biti od onih spašenih na Danu suda, ako budu ispunjavali ono što im je naređeno.” Biharu-l-envar, sv. 2, str. 29.

417. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko iz moga Ummeta zapamti četrdeset predaja za kojima ljudi imaju potrebu u svom vjerskom životu, Bog će ga na Sudnjem danu uzdignuti iz mrtvih kao učenjaka i poznavaoca fikha.” Biharu-l-envar, sv. 2, str. 153.