Kao Mjesec bez Sunca samkad bez Tvoje ljubavi sam,tu sam, jesam, ko da nisam,bez Tvog sjaja nevidljiv sam.Moje lice u tami jesakriveno bez šamije,vjetar aška kad zapušeotkrit će se moje duše.Ispod luga žeravicepokazat će svoje licea kabesi što ga ištusagoriće u ognjštu.Prhut ove mjesečinesmotat će se u ćefine,iz ihrama novog jutrarodit će se naše sutra.Kao Mjesec bez Sunca samkad bez Tvoje ljubavi sam,tu sam, jesam, ko da nisam,bez Tvog sjaja nevidljiv sam.