Prof. dr.Sejjid Veziri

Šapćuće moljenje žalitelja

U ime Boga, Milostvog, Samilosnog

Bože moj, Tebi se žalim na dušu koja na zlo nagoni,

Navaljuje prestupima,

Čezne da Ti se ne pokori,

I izlaže sebe gnjevu Tvome.

Odvela me je na puteve stradanja,

Učinila me najuniženijim stradalnikom pred Tobom.

Izgovori su brojni,

Nadanja dugačka;

Kad je zlo dotakne,

Uznemirena je,

Kad je dobro dotakne,

Uskraćuje;

Sklona zabavi i skretanju,

Puna nemara i nepažnje,

Požuruje me prestupima i nagoni da odgađam pokajanje.

Bože moj,

Žalim Ti se

Na neprijatelja koji me zavodi

I šejtana koji me zastranjuje.

Ispunio je grudi moje zavodničkim mislima,

A savjeti njegovi obuhvatili su srce moje,

On podržava inad protiv mene,

Uljepšava mi ljubav prema svijetu Ovom,

I odvaja me od pokornosti i bliskosti!

—————

U vezi nefsa koji navraća na zlo, dvije stvari koje smo istakli su veoma važne i rješavaju dosta pitanja, tako što se mogu širiti, razlagati i objašnjavati.

Prvo na što smo ukazali je to da nefs želi djela činiti neispravnim putem. Ova tačka je ključna u životu, zarad preciziranja sreće ili nesreće čovjeka. U ranije navednom ajetu rečeno je da nije dobro u ulaženju u kuću na otvore koji nisu ulaz, dakle kroz prozore, preko zida, preko krova, već je dobro takvaluk i da se u kuće ulazi na glavni ulaz, na vrata. Oni koji razmišljaju o tome, reći će: „Pa čekaj, zašto su ova vrata postavljena? Vjerovatno da se uđe na njih.“ Dakle, oni koji imaju takav takvaluk, možda će biti spašeni i stići do svog cilja. A ostali? Od hazreti Bakira se prenosi hadis u kojem se kaže da se ovaj konkretni primjer „ulazite u kuće na vrata, a ne na otvore druge“, odnosi i na druge poslove, bilo šta da je u pitanju, obavljajte to na ispravan način. Nije predmet samo ulazak u kuće, vidimo da je logika sveopćenita, širi se na cio život i na sve životne aspekte. A posao nefsa je da ne dozvoljava da se stvari rade, čine i postižu na ispravan način.

Na primjer, ako treba zadovoljiti tjelesne potrebe, što se može i treba učiniti u braku, to nefsu nije po volji. Ako je u pitanju sticanje imetka, nefsu nije po volji da to bude halal zarada. Ako je u pitanju sticanje položaja da bi se služilo ljudima, da ima čovjek određenu podobnost za te stvari, ni to nefsu nije po volji – on bi to na neki prijeki način. Postoji veliki broj primjera, ali za njih vremena.

Druga ključna činjenica na koju ukazujemo, i koja – ako je uzmemo u obzir i budemo vodili računa o tome – rješava mnogo životnih stvari, jeste činjenica da je nefs kafir (nevjernik), a pored toga je moralni munafik tj. Licemjer. Nefs koristi metode kakav koriste i munafik i kafir da prevare vjernika. A svjedok ovim našim riječima jeste ajet koji kaže da su munafici fasici tj. da su licemjeri skrenuli, tj. izašli iz smjera kretanja. Nefs je također taj fasik, koji je izašao iz smjera pravog kretanja, istupio je iz putanje. Vidimo da se u suri Munafikun, Uzvišeni Gospodar zaklinje i svjedoči da su munafici, tj. licemjeri, lašci i to po prirodi i da istina i licemjerstvo ne mogu biti zajedno na istom mjestu. Znači, ako je neko munafik, tu nema mjesta za istinu. U suri Ahzab Bog obećava da će nagraditi one koji govore istinu, ali će kazniti munafike. Nasuprot onih koji govore istinu stavio je munafike, tj. one koji lažu. Takav je isti čovjekov nefs. On jednostavno laže, vara i dovodi čovjeka u situaciju da čini grijeh. Da vidimo koje su to laži koje nam nefs laže:

Npr. „Učini još ovaj grijeh, to ti je posljednji. Vjeruj, više griješit nećeš.“ I uvijek tako. Dakle, za svaki grijeh, koji sto puta učini, kaže da je posljednji. Međutim, grijeh ima svoju ulogu, rezultate, posljedice, mrlju koju navlači na čovjeka i što više činiš taj grijeh, što ga više ponavljaš, ta je crna mrlja veća i tvoja sklonost ka griješenju je veća, a mogućnost da se vratiš manja. Uprkos tome nefs kaže: „Pogriješi ti još jednom, a lahko ćeš se vratiti.“ Kažu npr: „Kada hoćeš da izrekneš neku laž, tako krupnu riječ reci, tako nešto veliko da niko i ne pomisli da je to laž. Takve stvari i nama nefs govori i čovjek pomisli: „Vidi, ovo je stvarno istina, nema šanse da me moj nefs laže.“ Jedna od velikih laži u koju su povjerovala Jusufova braća jeste upravo to što im je nefs rekao: „Ubijte ga, jednostavno ga se otarasite, a kasnije ćete biti dobri ljudi.“ Postavlja se pitanje da li je moguće nasjesti na ovo. Ubiješ kao prvo brata, drugo – poslanikovog sina koji je i sam poslanik, pa kako se nakon toga nadati da ćeš biti abid, zahid, pravi musliman? U čemu je najveća zabluda te laži koju je njima nefs uputio. Biti od onih koji su salihin – znate li šta to znači? To je nešto fenomenalno, to je nešto zašto Ibrahim, a.s., koji je mjesto manifestiranja tevhida molio Boga: „Bože, pridruži me onima koji su salihin.“ I onda nefs kaže Jusufovoj braći: „Vi ćete biti salihini“ pa im kroz glavu prođe kako će Ibrahim moliti da bude s njima. Koliko je to velika laž! E sada, šta da radi čovjek sa takvim dušmaninom koji je lažljivac, koji stalno čovjeka obmanjuje? Zanimljivo je da se nefs ne prolazi nikoga, nije on samo s nama ovakav. On ne popušta nigdje, pa čak ni kada su u pitanji velikani. On stvara neke situacije u čovjeku, te neke potrebe, laži. I ne kreće se uvijek za nama griješnicima.

Primjera radi, Ebu Zerr i Mikdad, također su meta. Njih dvojica su otišli u kuću Selmana. Selman je za ponuditi imao samo hljeb. I počeli su jesti suhi hljeb. I jedan od ove dvojice kaže što bi bilo dobro da imamo malo soli još. Selman pogleda onaj svoj kućerak, nema ništa, pogleda ima jednu kožicu na kojoj je klanjao i spavao i ima jedan ibrik. To je sve bilo. On uze ovaj svoj ibrik i ode negdje. Ibrik je dao u zalog, uzeo soli i vratio se. Kada su jeli dovili su:  „Hvala Bogu koji nas je učinio zahidima.“ Selman im reče: „Da ste bili zahidi, ja ne bih u zalog dao moj ibrik. Nefs vam je prikazao zuhd na sasvim neispravan način. Mislite da je ravno zuhdu to što nije bilo soli pa ste rekli: ‘Eh, da nam je i soli.'“

Dakle, ove manipulacije i laži kojima se nefs služi prisutne su svuda, pa čak i kod Ebu Zerra i Mikdada koji su odmakli od nas prilično. Nema razlike, mlad ili star, nefs svima laže.

Kažu kako se jedan starac zaljubio u mladu djevojku. Pa i sam je shvatao da to i nije baš u redu da se tako star zaljubi u mladu djevojku. Šta će on. U sebi je to objašnjavao, da to nije strastvena ljubav, već sveta ljubav. Nefs ga je sa svojim vesvesama i insinuacijama obmanuo da ne shvati da je to bila nefsanska potreba, prohtjev, a ni govora o nekoj svetoj ljubavi. Čovjek star, izgubio glavu, napustio ibadet. Šta je znao? Znao samo za tu djevojku. A istu tu laž u koju je sam povjerovao ponavljao je i djevojci. „Ne volim ja tebe zbog ovog ili onog, već te volim u ime Boga, to je ta sveta ljubav.“ Međutim, djevojka niti je vjerovala, niti je htjela povjerovati u takve riječi, jer je znala o čemu je riječ. Bila je to obična strast. Jednog dana, kada je baš navalio u tim svojim molbama i uvjeravanju, navaljivanju, ona mu reče: „Jesam ja lijepa, imaš ti pravo što ti mene voliš, ali da ti vidiš moju sestru, eto je iza tebe stoji. Kada je vidiš…aman.“ I on se okrenu, a djevojka ga dobro udari i on pade na zemlju. Reče mu: „Vidiš da je ta ljubav samo strast, jer da si me volio onako kako tvrdiš, zar bi se okrenuo samo zato što sam ti rekla da imam ljepšu sestru?“ Koga je to nefs ostavio na miru, pa da bi i nas ostavio na miru? Treba ga dobro upoznati i pripremiti tehniku borbe protiv njega.

„Bože, Tebi se žalim na dušu koja na zlo nagoni. Bože, pomozi nam da upoznamo svoj nefs. Bože, ne dozvoli nam da budemo robovi našeg nefsa, njegovih strasti i težnji.“

Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed!

Ovaj tekst predstavlja prepis usmenog predavanja koji je održan u krugu prijatelja.