Položaj Imama Zejnu-l-Abidina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada nastupi Sudnji dan, pozivat će pozivatelj: ‘Gdje je Zejnu-l-Abidin?’ Vidim Alija ibn Husejn ibn Ali ibn Ebi Taliba kako se probija kroz gomilu.”[2]

2. Imam Bakir: “On se brinuo o stotinu siromašnih porodica u Medini. Volio je da da za njegovom sofrom sjede siročad, nesretnici, nemoćni i siromasi bez ikakve mogućnosti. Hranio bi ih svojim rukama, a onima koji su imali porodicu sam bi nosio hranu. Ne bi nikada jeo, a da prethodno ne udijeli dio jela.”[3]

3. Imam Bakir: “Ali ibn Husejn dijelio je imetak sa Allahom, dž.š., dva puta.”[4]

4. Imam Sadik: “Moj otac je govorio: ‘Kada bi Ali ibn Husejn stao na namaz, bio bi kao stablo drveta koje se nikako ne pomjera, osim onoga što bi vjetar pomjerao.’”[5]

5. Et-Tabersi u knjizi I‘lamu-l-vera: “Jednoj od ropkinja, dok je polijevala vodu Aliju ibn Husejnu, ispao je ibrik i povrijedila mu je glavu. Ali ibn Husejn podiže glavu prema njoj, a ona mu reče: ‘Allah je rekao: Oni koji srdžbu savlađuju.’ On odgovori: ‘Savladao sam srdžbu.’ Ona reče: Oni koji opraštaju ljudima. On odgovori: ‘Oprostio sam ti.’ Ona reče: ‘Allah voli one koji čine dobra djela.’ On odgovori: ‘Idi, oslobodio sam te na Božijem putu!’”[6]

6. Muhammed ibn Talha Eš-Šafi‘i u knjizi Metalibu-s-seul: “U sobi u kojoj je Ali ibn Husejn obavljao namaz izbio je požar dok je bio na sedždi. Vikali su mu: ‘O sine Božijeg Poslanika! O sine Božijeg Poslanika! Vatra! Vatra!’ On se nije podigao sa sedžde sve dok vatra nije bila ugašena. Pitali su ga: ‘Šta ti je odvuklo pažnju od vatre?’ On reče: ‘Ahiretska vatra.’”[7]

7. Ebu Neim u knjizi Hiljetu-l-evlija: “Ali ibn Husejn sjedio je sa skupinom ljudi kada se iz njegove kuće diže glas žene koja oplakivaše umrloga. Ustao je, otišao do kuće i ubrzo se vratio. Upitaše ga: ‘Da li se nešto desilo?’ Odgovori: ‘Da.’ Odmah mu izraziše saučešće i ostadoše začuđeni njegovom velikom strpljivošću. Reče: ‘Mi iz Ehli-bejta pokorni smo Allahu u događajima ugodnim i zahvalni smo Mu u događajima neugodnim.’”[8]

[1]El-Kafi, 1/303/1.
[2]El-Bihar, 46/3/1.
[3]El-Menakibu libni Šehr Ašub, 4/154.
[4]Hiljetu-l-evlija, 3/140.
[5]El-Kafi, 3/300/4.
[6]I‘lamu-l-vera, 256.
[7]Metalibu-s-seul, 77.
[8]Hiljetu-l-evlija, 3/138.