Pokuđenost zaljubljenosti

1. Imam Ali: “Rastanak je kazna zaljubljenosti.”[1]

2. Imam Ali: “I svako ko se zaljubi u nešto on oslijepi i srce mu oboli. Tada on gleda ali okom bolesnim i sluša ali uhom gluhim. Strasti su mu spržile razum, a svijet ovaj umrtvilo srce.”[2]

3. Imam Sadik kada je upitan o zaljubljenosti: “Prazni srca od sjećanja na Allaha, a Bog im daje da okuse ljubav prema drugima.”[3]

Nagrada čednom zaljubljeniku

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se zaljubi, pa to prikrije i umre u tom stanju, on je šehid.”[4]

5. Imam Ali: “Borac na Božijem putu koji postane šehid nema veću nagradu od čovjeka koji ima mogućnost da učini grijeh ali ostane krijepostan.”[5]

Ljubav prema Bogu

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Kada Mojim robom prevlada zaokupljenost oko Mene učinit ću mu potrebu i užitak u sjećanju na Mene. A kada mu dam taj užitak on će se zaljubiti u Mene i Ja ću ga zavoljeti. A kada Me zavoli i kada ga zavolim otklonit ću prepreke između Mene i njega i učinit ću da to prevlada njime tako da kada ljudi budu rasijani duhom on neće biti kao oni.’”[6]

[1]Biharul-Envar, 78/11/70.

[2]Staza rječitosti, Govor 109.

[3]Emalije Saduk, 531/3.

[4]Kenzul-‘Ummal, 7000.

[5]Staza rječitosti, Izreka 483.

[6]Kenzul-‘Ummal, 1872.