Kur'an: “On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je mudrost darovana – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.”[1]

1. Isa, a.s.: “Mudrost je svjetlost svakoga srca.”[2]

2. Lukman u oporuci svome sinu: “O sinak moj, poučavaj se mudrosti da bi bio poštovan. Jer mudrost vodi vjeri, roba izvodi ka slobodi, siromaha uzdiže iznad imućnoga, a dječaka stavlja ispred starca.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudra riječ koju vjernik čuje vrjednija je od godinu dana ibadeta.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudar čovjek je blizu vjerovjesnika.”[5]

5. Imam Ali: “Mudrost je cvijetnjak razumnih i razonoda darovitih.”[6]

6. Imam Ali: “Mudrost je drvo koje raste u srcu, a daje plod na jeziku.”[7]

7. Imam Ali: “U onoga ko je poznat po mudrosti gleda se sa dostojanstvenošću i strahopoštovanjem.”[8]

 

Mudrost je izgubljeno blago vjernika

8. Imam Ali: “Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato je traži, pa makar i kod nevjernika jer ste vi nje dostojniji i njeni ste sljedbenici.”[9]

9. Imam Ali: “Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato uzmi mudrost, pa makar i od dvoličnjaka.”[10]

 

Djela koja nisu dostojna mudrog čovjeka

10. Imam Ali: “Nije mudar onaj ko svoju potrebu iznese onome koji to nije.”[11]

11. Imam Ali: “Nije mudar onaj ko se ne odnosi lijepo prema onome koji nalazi spas samo u lijepom odnosu s njim.”[12]

 

Tumačenje mudrosti

12. Imam Ali: “Prvi korak mudrosti je napuštanje zadovoljstava, a njen posljednji korak je neprijateljstvo sa svim što nije postojano (tj. Ovim svijetom).”[13]

13. Imam Ali: “Mudrost je da se ne zavadiš sa onim iznad tebe, i da ne omalovažavaš onoga ispod tebe; da se ne prihvataš posla koji nije u tvojoj moći, da ti nije u suprotnosti jezik sa srcem i govor sa djelom; da ne govoriš o onome što ne poznaješ i da ne izbjegavaš posao koji ti ide u susret i da ne priželjkuješ posao koji te mimoilazi.”[14]

14. Imam Sadik: “Zaista, mudrost predstavlja spoznaju i razumijevanje vjere. Ko od vas razumije vjeru, on je mudar.”[15]

15. Imam Kazim: “Lukman je upitan: ‘Šta je srž tvoje mudrosti?’ On odgovori: ‘O onome što znam ne pitam i ne opterećujem se onim što me se ne tiče.’”[16]

 

Vrhunac mudrosti

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vrhunac mudrosti je strah od Allaha.”[17]

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najplemenitiji govor je spominjanje Allaha, a najveća mudrost je pokornost Njemu.”[18]

18. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je blagost najveća mudrost.”[19]

19. Imam Ali: “Vrhunac mudrosti je pridržavanje istine i pokoravanje onome ko je na Istini.”[20]

 

Ono što donosi mudrost

20. Imam Ali: “Nadvladaj strasti, upotpunit će ti se mudrost.”[21]

21. Imam Ali: “Nema mudrosti bez čuvanja od grijeha.”[22]

22. Imam Sadik: “Ko se suzdrži od Ovoga svijeta, Allah će mu mudrost učiniti postojanom u srcu i obdariti ga mudrim govorom.”[23]

 

Prepreke u sticanju mudrosti

23. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada je prazan stomak, srce prima mudrost, a kada je stomak pun, srce izbacuje mudrost.”[24]

24. Imam Ali: “Nisu spojivi strast i mudrost.”[25]

25. Imam Sadik: “Srdžba upropaštava srce mudraca. Onaj ko ne vlada svojom srdžbom, ne vlada ni svojim razumom.”[26]

26. Imam Kazim: “Zasad rađa u ravnici, a ne na kamenu. Ista takva je i mudrost – ona je nastanjena u poniznom srcu, a ne u srcu oholog silnika, jer je Allah poniznost učinio sredstvom razuma.”[27]

27. Imam Hadi: “Mudrost nije djelotvorna u iskvarenim ćudima.”[28]

 

Učinci mudrosti

28. Imam Ali: “Kod koga mudrost postane postojana, upoznat je sa poukama.”[29]

29. Imam Sadik: “Mnogo razmišljanja o mudrosti razum čini plodnim.”[30]

 

Očuvanje mudrosti

30. Imam Ali: “Mudraci su upropastili mudrost kada su je dali nedostojnima.”[31]

31. Imam Kazim: “Ne poklanjajte mudrost neznalicama, jer joj time činite nepravdu. Ne uskraćujte je od nje dostojnih, jer im time činite nepravdu.”[32]


[1]El-Bekare, 269.

[2]El-Bihar, 14/316/17.

[3]Ibid, 13/432/24.

[4]Ibid, , 77/172/8.

[5]Kenzu-l-‘ummal, 44123.

[6]Gureru-l-hikem, 1715.

[7]Ibid, 1992.

[8]Tuhafu-l-‘ukul, 97.

[9]Emali-t-Tusi, 625/1290.

[10]Nehdžu-l-belaga, izreka 80.

[11]Gureru-l-hikem, 7499.

[12]Tuhafu-l-‘ukul, 218.

[13]Gureru-l-hikem, 3052.

[14]Ibid, 9450.

[15]El-Bihar, 1/251/25.

[16]Ibid, 13/417/10.

[17]Kenzu-l-‘ummal, 5873.

[18]Emali-s-Saduk, 394/1.

[19]Kenzu-l-‘ummal, 5444.

[20]Gureru-l-hikem, 5258.

[21]Ibid, 2272.

[22]Ibid,10916.

[23]El-Kafi, 2/128/1.

[24]Tenbihu-l-havatir, 2/119.

[25]Gureru-l-hikem, 10573.

[26]El-Bihar, 78/255/129.

[27]Ibid, 78/312/1.

[28]Ibid, 78/370/4.

[29]Gureru-l-hikem, 8706.

[30]El-Bihar, 78/247/73.

[31]Kisasu-l-enbija, 160/176.

[32]El-Bihar, 78/303/1.