Kur'an: “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko iznese klevetu na vjernika ili vjernicu ili kaže o njima ono što nije istina, Allah, dž.š., će ga na Sudnjem danu držati u planini od vatre dok ne povuče ono što je rekao.”[2]

2. Imam Ali: “Nema bestidnosti kao što je potvora.”[3]

3. Imam Ali: “Potvora časna čovjeka je veća od Nebesa.”[4]

4. Imam Zejnu-l-Abidin: “Onome ko ljudima predbaci za mahanu koju imaju, oni će pripisati mahanu koju nema.”[5]

5. Imam Sadik prenoseći riječi mudraca: “Potvora časnog čovjeka teža je od čvrstih nepomičnih planina.”[6]

[1]El-Ahzab, 58 (Pogledati: El-Isra, 36; En-Nur, 12-15; El-Hudžurat, 12).

[2]El-Bihar, 75/194/5.

[3]Gureru-l-hikem, 10455.

[4]El-Bihar, 78/31/99.

[5]Ibid, 78/160/21.

[6]El-Bihar, 75/194/3.