Mjesec Ramazan

Kur'an: “U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ramazan je nazvan Ramazanom zato što sagorijeva grijehe.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, kapije Nebesa se otvaraju u prvoj noći mjeseca Ramazana i ne zatvaraju se do njegove posljednje noći.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kad bi rob znao šta ima u mjesecu Ramazanu, volio bi da traje godinu dana.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana, zatvaraju se kapije Džehennema, otvaraju se kapije Dženneta, a šejtani se stavljaju u okove.”[5]

5. Imam Ali: “Jednoga dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., održa nam govor u kojem reče: ‘O ljudi! Dolazi vam Allahov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. Mjesec koji je kod Allaha najbolji među mjesecima, dani njegovi su najvrjedniji, noći njegove su najvrjednije, sati njegovi su najvrjedniji. To je mjesec u kojem ste pozvani u goste kod Allaha i u njemu ste u skupini onih koji se koriste Allahovom plemenitošću. Vaše disanje u njemu je slavljenje Njega. Vaš san u njemu je ibadet. Djela su vam u njemu primljena, a dova udovoljena.’ Ustao sam i upitao: ‘O Božiji Poslaniče, koje je najbolje djelo u ovom mjesecu?’ Poslanik reče: ‘O Ebu-l-Hasan, najbolje djelo u ovom mjesecu je suzdržavanje od Allahovih zabrana.’”[6]

6. Imam Bakir: “Kada bi se približio mjesec Ramazan i ostalo samo tri dana od mjeseca ša‘bana, Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi rekao Bilalu: ‘Pozovi ljude!’ Ljudi bi se potom sakupili. Poslanik bi se popeo na minber, zahvalio Allahu, a potom bi rekao: ‘O ljudi! Približio vam se mjesec, predvodnik svih mjeseci! U njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. U njemu se zatvaraju kapije Džehennema, a otvaraju kapije Dženneta. Ko dočeka ovaj mjesec i ne bude mu oprošteno, neka ga Allah udalji od Svoje milosti.’”[7]

7. Imam Sadik savjetujući svoju djecu kad je nastupao mjesec Ramazan: “Natjerajte vaše duše na trud, jer se u njemu dijeli opskrba i ispisuju smrtni časovi. U njemu se ispisuju imena gostiju koji će otići na prijem kod Allaha. U njemu ima noć takva da je djelo učinjeno u njoj vrjednije od djela tokom hiljadu mjeseci.”[8]

 

Allahov oprost u mjesecu Ramazanu

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko dočeka mjesec Ramazan i ne bude mu oprošteno, neka je daleko od Allahove milosti.”[9]

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a., u govoru pri dočeku mjeseca Ramazana: “Zaista je nesretnik onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom velikom mjesecu.”[10]

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:“Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, pa u kojem mjesecu će mu biti oprošteno?!”[11]

11. Imam Sadik: “Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, neće mu biti oprošteno do idućega mjeseca Ramazana, osim ako bude na Arefatu.”[12]


[1]El-Bekare, 185.

[2]Kenzu-l-‘ummal, 23688.

[3]El-Bihar, 96/34/8.

[4]Ibid, 96/346/12.

[5]Ibid, 96/348/14.

[6]Emali-s-Saduk, 84/4.

[7]Ibid, 56/2.

[8]El-Bihar, 96/375/63.

[9]Ibid, 74/74/62.

[10]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/295/53.

[11]Emali-s-Saduk, 52/2.

[12]El-Bihar, 96/342/6.