Kur'an: “Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dozvoljeno je da se prolije krv onome ko povuče mač (protiv drugoga).”[2]

2. Imam Ali: “Lopova razbojnika ubij i ne plaši se zbog toga, krvarina njegova je na meni.”[3]

3. De‘aimu-l-islam: “Doveli su Imamu Aliju naoružana razbojnika. On naredi da ga živoga razapnu. Za tu priliku postavio je drvo uspravno tako da je leđa toga čovjeka zavezao za drvo, a lice mu okrenuo prema ljudima i kibli. Nakon što je umro, ostavio ga je da stoji tako tri dana. Nakon tri dana skinuo ga je, klanjao mu dženazu i ukopao ga.”[4]

4. Imam Bakir: “Ko hoda noću sa oružjem, on je razbojnik, osim ako je čovjek u kojeg se ne sumnja.”[5]

5. Imam Sadik na pitanje o progonstvu razbojnika: “On se protjeruje iz grada. Zapovjednik pravovjernih protjerao je dvojicu Kufljana u drugo mjesto.”[6]

[1]El-Maide, 33.

[2]Mustedreku-l-vesail, 11/99/12521.

[3]El-Mehasin, 2/107/1289.

[4]De‘aimu-l-islam, 2/477/1713.

[5]El-Kafi, 7/246/6.

[6]Mustedreku-l-vesail, 18/159/22384.