Poticanje na samilost

Kur'an: “Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.”[1]

Kur'an: “A uz to da su od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti sretnici!”[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.s.: “Milostivi, Uzvišeni i Hvaljeni milostiv je prema samilosnim ljudima. Budite samilosni prema onima na Zemlji da bi prema vama bili samilosni oni na Nebu.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.s.: “Dozivat će dozivatelj u Džehennemu: ‘O Premilostivi! O Dobročinitelju! Spasi me Džehennema!’ Allah će zapovijediti meleku i on će ga izbaviti iz Džehennema. Stat će pred Allaha, dž.š., i On će reći: ‘Da li si se smilovao vrabcu?’”[4]

3. Imam Ali: “Budi samilostan da bi prema tebi bili samilosni.”[5]

4. Imam Ali: “Čudim se onome ko se nada samilosti od nadređenog, a nije samilostan prema potčinjenom.”[6]

 

Oni koji imaju pravo na samilost

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi samilostan prema uglednoj osobi koja je ponižena, prema imućnom koji je postao siromašan i učenjaku koji je nastradao u vremenu neznalica.”[7]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Smiluj se skromnim siromasima.”[8]

7. Imam Ali: “Budi samilostan sa djecom iz svoje porodice, a poštuj starije.”[9]


[1]El-Feth, 29.

[2]El-Beled, 17-18.

[3]Kenzu-l-‘ummal, 5969.

[4]Ibid,5992.

[5]Emali-s-Saduk, 174/9.

[6]Gureru-l-hikem, 6255.

[7]El-Bihar, 74/405/2.

[8]Kenzu-l-‘ummal, 5983.

[9]Emali-l-Mufid, 222/1.