Sloboda

1. Imam Sadik: “U kome nema samo jedne od pet osobina, u njemu nema velika dobra. Prva je vjernost, druga planiranje, treća stid, četvrta lijepa ćud i peta u sebi objedinjuje sve četiri ostale osobine, a to je sloboda.”[1]

 

Svi ljudi su slobodni

2. Imam Ali: “O ljudi, Adem nije rodio ni roba niti robinju – svi ljudi su slobodni.”[2]

3. Imam Ali: “Ne budi rob drugome kada te je Uzvišeni Allah stvorio slobodnim.”[3]

4. Imam Sadik: “Slobodan je u svim stanjima slobodan: ako ga zadesi nesreća, on je strpljiv; ako nagrnu na njega teškoće, ne slamaju ga, ako bude zarobljen i savladan i stanje blagostanja mu se promijeni u nestašicu – kao što je bilo Jusufu istinoljubivom i povjerljivom, neka je blagoslov Allahov na njega – nije mu štetilo slobodi to što je bio rob, pokoren i zarobljen.”[4]

Narav slobodna čovjeka

5. Imam Ali: “Otvorenost je narav slobodnih ljudi.”[5]

6. Imam Ali: “Stid i čednost su svojstva imana, i ona su zaista ćud slobodnih i narav čestitih.”[6]

7. Imam Ali: “Rob je slobodan dok je zadovoljan onim što ima, a slobodni je rob dok teži za onim što imaju drugi.”[7]


[1]El-Hisal, 284/33.

[2]Nehdžu-s-se‘ade, 1/198.

[3]Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[4]El-Kafi, 2/89/6.

[5]Gureru-l-hikem, 467.

[6]Ibid, 3605.

[7]Ibid, 413.