Ljudi koji će se najviše kajati

Kur'an: “I opomeni ih Danom tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni ne vjeruju.”[1]

Kur'an: “Da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!’”[2]

Kur'an: “Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao.’”[3]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu će se najviše kajati onaj ko proda svoj Ahiret za tuđi Dunjaluk.”[4]

2. Imam Ali: “ Najveće kajanje na Danu sudnjem osjetit će sigurno onaj koji je stekao imetak u nepokornosti Allahu, pa ga naslijedio čovjek koji ga je potrošio u pokornosti Allahu Uzvišenom i zato ušao u Džennet, a onaj prvi zato ušao u Džehennem.”[5]

3. Imam Sadik: “Na Sudnjem danu najviše će se kajati onaj ko se predstavlja kao pravednik, a prema drugima se ponaša nepravedno.”[6]


[1]Merjem, 39.

[2]Ez-Zumer, 56.

[3]El-Furkan, 27.

[4]Kenzu-l-‘ummal, 14936.

[5]Nehdžu-l-belaga, izreka 429.

[6]Emali-t-Tusi, 663/1386.