Prikrivanje tajne

1. Imam Ali: “Ko čuva svoju tajnu, ima slobodu u ruci svojoj.”[1]

2. Imam Ali: “Pobjeda se stiče odlučnošću, odlučnost dobrim promišljanjem, a promišljanje čuvanjem tajni.”[2]

3. Imam Ali: “Tajna tvoja je tvoj zarobljenik, a ako je razotkriješ, ti ćeš postati njen zarobljenik.”[3]

4. Imam Ali: “Grudi mudroga su riznica njegove tajne.”[4]

5. Imam Ali: “Ako se uveća broj čuvara tajni, one su izloženije razotkrivanju.”[5]

6. Imam Ali: “Podari svome prijatelju svu ljubav, ali mu nemoj podariti svo povjerenje.”[6]

7. Imam Ali: “Najuspješniji poslovi su oni koji su obavijeni tajnošću.”[7]

8. Imam Ali: “Svoju tajnu ne povjeravaj nikome osim čovjeku od potpunog povjerenja.”[8]

9. Imam Ali: “Nema smetnji u tome da ti je tajna neotkrivena.”[9]

10. Imam Ali: “Ko je slab u čuvanju svoje tajne, taj nema sposobnosti ni za čuvanje tuđe tajne.”[10]

11. Imam Sadik: “Razotkrivanje tajne je pad.”[11]

12. Imam Sadik: “Tajna tvoja je dio tvoje krvi, zato ne treba da poteče tuđim venama.”[12]

13. Imam Rida: “Vjernik nije vjernik sve dok u njemu ne budu tri osobine: sunnet od njegova Gospodara, sunnet od njegova Poslanika, i sunnet od njegova zaštitnika. Što se tiče sunneta Gospodara, to je prikrivanje tajne. Allah, dž.š., je rekao: ‘On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za Poslanika odabere.’”[13]

14. Imam Dževad: “Objelodanjivanje neke stvari prije nego što se obistini predstavlja njeno kvarenje.”[14]

 

Osobe kojima ne treba povjeravati tajne

15. Imam Ali: “Ne povjeravaj tajnu neznalici koji nema snage da je sakrije.”[15]

16. Imam Ali: “Ne povjeravaj tajnu svoju onome ko nije povjerljiv.”[16]

17. Imam Ali: “Troje je kojima ne treba povjeriti tajnu: žena, prenositelj tuđih riječi i glupak.”[17]

18. Imam Sadik: “Četiri stvari propadaju, a tajna koja je povjerena nerazboritom čovjeku jedna je od njih.”[18]


[1]Nehdžu-l-belaga, izreka 162.

[2]Ibid, izreka 48.

[3]Gureru-l-hikem, 5630.

[4]Nehdžu-l-belaga, izreka 6.

[5]Gureru-l-hikem, 7197.

[6]Ibid, 2463.

[7]Ibid,3284.

[8]El-Bihar, 77/235/3.

[9]El-Bihar, 77/269/1.

[10]Gureru-l-hikem, 8941.

[11]Tuhafu-l-‘ukul, 315.

[12]El-Bihar, 75/71/15.

[13]Ibid, 75/68/2.

[14]Ibid, 75/71/13.

[15]Gureru-l-hikem, 10265.

[16]Ibid, 10166.

[17]Ibid, 4662.

[18]El-Bihar, 75/69/4.