Upozoravanje na nemar

1. Kur'an: “Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim, spominjući noćno uznesenje Vjerovjesnika (Miradž), s.a.v.a., rekao je: “Bog Svevišnji je rekao: ‘O Ahmede, neka tvoja briga bude samo jedna; učini da tvoj jezik bude samo jedan jezik; učini svoje tijelo živim i nemoj zanemariti Mene, jer ko Mene zanemari, Ja ne marim u kojoj će dolini propasti.’”[2]

Nemaran nije zanemaren

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čudno je to s nemarnim, a on nije zanemaren; čudno je to s onim koji traži Ovaj svijet, dok smrt traži njega; čudno je to s onim koji se smije širom otvorenih usta, a ne zna da li je Bog zadovoljan njime ili je ljut na njega!”[3]

Najnemarniji čovjek

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najnemarniji čovjek je onaj koji ne uzima pouku iz promjenjivosti Ovoga svijeta iz stanja u stanje.”[4]


[1] Kaf, 22.

[2] Iršadu-l-kulub, str. 199-205.

[3] El-Emali li-l-Mufid, str. 75, predaja 9.

[4] El-Emali li-s-Saduk, str. 72, predaja 41.