Kur’an:

“Rekao je Allah Uzvišeni: “I oni će u njemu imati žene čiste i vječno će u njemu boraviti.”[1]

“I tako ćemo ih Mi oženiti za hurije očiju krupnih.”[2]

“Hurije u šatorima skrivene.”[3]

“U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili.”[4]

Predaje

Od Ebu Džafera, mir s njim, se prenosi da je rekao: Upitan je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, o Božijim riječima: “Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo”[5], na šta je rekao: “O Ali.” Pa je Ebu Džafer naveo hadis u cijelosti do riječi: “Tada će Silni i Moćni – neka je slavljen spomen na Njega – reći melekima koji će biti sa odabranim vjernicima: ‘Skupite moje prijatelje neka pođu za Džennet i ne zaustavljajte ih sa ostatkom stvorenja. Ja sam još od prije sa njima zadovoljan, te je Moja obaveza prema njima milostiv biti, pa kako da ih zaustavim sa onima koji su kod sebe pomiješali i dobro i zlo?’ Reče: Pa će ih meleki povesti, ka Džennetu, pa kada stignu do najvećih džennetskih vrata, meleki će jednim udarcem udariti halku na vratima, a ona će zazvoniti da će zvonki odjek čuti sve hurije koje je Allah pripremio džennetlijama u Džennetu. One će se obradovati njihovom dolasku kada čuju odjek halke, te će jedna drugoj reći: ‘Došli su nam Božiji prijatelji.’ Otvorit će im se vrata i oni će ući u Džennet. Njihove žene neke od hurija a neke od Ademova potomstva gledati će u njih i reći će: ‘Dobro došli, koliko smo samo za vama čeznule’, a i Božiji prijatelji će njima iste riječi uputiti.” Sve dok ne reče – sallallahu alejhi ve alihi: “Pa kada vjernik legne na svoj ležaj on će se od radosti potresti. A kada se Božiji prijatelj smjesti u Džennetu, melek zadužen za uređivanje njegova dženneta zatražiti će dozvolu za ulazak kod njega da mu prenese Božiju dobrodošlicu, a dočekati će ga jedan od džennetskih sluga opisanih ljepotom: ‘Ostani na svome mjestu, Božiji prijatelj se odmara na svom ležaju, a njegova žena hurija se dotjerala za njega, pa zato imaj strpljenja za Božijeg prijatelja.’

Reče: “Pa će pred njega izaći njegova žena hurija iz njena šatora, ići će žurno, a oko nje će biti njene sluge, na njoj će biti sedamdeset će biti haljina koje su prošivene draguljem i biserom i smaragdom, a ona sama je od miska/mošusa i ambera dok na njenoj glavi stoji kruna počasti.” Sve dok ne reče – sallallahu alejhi ve alihi ve sellem – “A ljepše od svega je da će vjernik imati sedamdeset žena od hurija i četiri žene od potomoka Adema i Have. Vjernik će čas biti sa hurijom, a čas sa ženom Ademova porijekla, a čas će biti sami na divanima naslonjeni gledati jedni druge.”[6]

Pojašnjenje

Ova vrata kao i prethodna skromni Božiji rob sam je sebi otvorio svojim dobrim djelima, postupcima, riječima koje su za sobom donosile Božije zadovoljstvo na ovome svijetu a čije rezultate i plodove On ubire u Džennetu.


[1] Bekare, 25.

[2] Duhan, 54.

[3] Rahman, 72.

[4]Waqi'a, 22-24.

[5] Merjem, 85.

[6] Revdatul Kafi, str. 95, rivajet 96.