Ehli-bejt, mir neka je s njima, je poput Nuhove lađe

1. U El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn od Haneša Kinanija se prenosi: “Čuo sam Ebu Zerra, Bog njime zadovoljan bio, kako govori držeći se za vrata Kabe: ‘Ko god me poznaje – taj sam kojeg poznaje, a ko god me ne poznaje – ja sam Ebu Zerr. Čuo sam Poslanika, s.a.v.a., da govori: ‘Znajte, uistinu je Ehli-bejt moj vama kao što je lađa Nuhova narodu njegovom: ko se na nju ukrca, spasit će se, a ko iza nje ostane, utopit će se!’’”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Primjer moga Ehli-bejta vama je kao primjer lađe Nuhove: ko se u nju ukrca, spasit će se, a ko iza nje ostane, u Vatru će bačen biti!”[2]

Ehli-bejt, mir s njima, je poput Kapije oprosta (Hitta)

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Uistinu je Ehli-bejt moj vama poput Kapije oprosta[3] Izraelćanima: ko na njih uđe, bit će mu oprošteno!”[4]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko god vjeruje vjeru moju, i ide putem mojim, i slijedi sunnet moj, taj neka vjeruje u odlikovanost Imama iz Ehli-bejta moga nad čitavim ummetom mojim, jer uistinu je primjer njihov ummetu ovom kao primjer Kapije oprosta sinovima Israilovim.”[5]

Oni su poput zvijezda

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zvijezde pružaju sigurnost stanovnicima Zemlje od utapanja, a moj Ehli-bejt pruža sigurnost ummetu mome od razilaženja. Zato, kad god se neko od arapskih plemena njima suprotstavi, odstupilo je od Pravoga puta i postalo strankom Iblisovom!”[6]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir neka je s njim: “O Ali… Tvoj primjer i primjer Imama iz roda tvoga nakon mene primjer je Nuhove lađe: ko se u nju ukrca spasit će se, a ko iza nje ostane utopit će se! Vaš primjer je primjer zvijezda: čim jedna zvijezda zađe, druga zvijezda izađe, sve do Dana sudnjeg.”[7]

Položaj Ehli-bejta, mir s njima, na Sudnjem danu

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prvi koji će mi kod Zdenca doći su moj Ehli-bejt i oni iz ummeta moga koji me vole.”[8]

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prvi koji će mi na Zdenac doći je onaj ko je prvi islam prihvatio: Ali ibn Ebi Talib.“[9]

9. Imam Ali, mir neka je s njim, je rekao: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., me je izvijestio da će prvi koji će u Džennet ući biti ja, Fatima, Hasan i Husejn. Upitao sam: ‘O Poslaniče Božiji, a šta je s onima koji nas vole?’ Odgovorio je: ‘Ući će poslije vas.'”[10]

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja, Ali, Fatima, Hasan i Husejn na Danu sudnjem ćemo biti u kupoli ispod Arša.”[11]

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja sam stablo, Fatima je grana njegova, Ali je polen njegov, Hasan i Husejn su plodovi njegovi, a sljedbenici naši su lišće njegovo. Korijenje stabla ovog je u Džennetu Adna, a ostali dijelovi njegovi u ostalim dijelovima Dženneta.”[12]


[1]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 163, predaja 4720.

[2]‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 27, predaja 10.

[3] Hitta je hebrejska riječ koja znači „Bože, oprosti!“ Izraelćani su tako nazvali jedna od vrata Svetog hrama, koja su bila posebno namijenjena za izražavanje pokajanja. Hitta je infinitiv na oblik fiʻla od “hatta-š-šejʼaˮ u značenju “oborio je nešto“. Isti je izraz i u predaji koja govori o hitta Izraelćana, i to je upravo onaj ajet u kojem se kaže: „Recite: Hitta, oprostit ćemo vam grijehe vaše!“ (El-Bekare, 58) u značenju: „Oprosti nam grijehe!“, ali je kao fraza poprimila značenje: “išćemo oprost“ ili pak: “ono što činimo je traženje oprosta“. Izgleda da Poslanička predaja: “Uistinu je Ehlu-l-bejt moj vama poput Kapije oprosta Izraelćanima!“ – ukazuje na riječi Uzvišenog Boga kojima se obraća Izraelćanima: „…Na kapiju ničice padajući uđite i recite: ‘Oprosti!’ – oprostit ćemo vam grijehe vaše!“ (El-Bekare, 58)

Pojašnjenja radi, treba ukazati na činjenicu da je kapija Hitta – kao što tvrdi Ebu Hajjan Andalusi – jedna od kapija Bejtu-l-mukaddesa (Jerusalema), ili kapija grada Jerihona, ili pak ulaz u Svetu zemlju (Palestinu) – kako se smatra vjerovatnim u tefsiru El-Mizan. Upoređivanje položaja Ehli-bejta među islamskim ummetom s Kapijom oprosta kod Izraelćana te predstavljanje Ehli-bejta kao vrata Božijeg oprosta dokazuje činjenicu da čvrsto držanje za njih ima glavnu ulogu u čišćenju od pojedinačnih i društvenih nečistota u islamskom društvu.

[4]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 6, str. 85, predaja 5870.

[5] El-Emali li-s-Saduk, str. 69, predaja 6.

[6]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 162, predaja 4715.

[7]El-Emali li-s-Saduk, str. 222, predaja 18.

[8] Es-Sunne libni Ebi ‘Asim, str. 334, predaja 748.

[9]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 147, predaja 4662.

[10] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 164, predaja 4723.

[11]Kenzu-l-‘ummal, sv. 12, str. 100, predaja 34177.

[12] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 174, predaja 4755.