(prethodno…)

Na Miradžu u razgovoru koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., Uzvišeni Gospodar opisujući nagrade isposnika reče:

“Uistinu najmanje što ću dati na Ahiretu isposnicima (zahidima) jeste da ću ih darovati svim džennetskim ključevima, da otvore koja god vrata željeli.”

 

Kur’an

“Za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i koji od časa oživljenja budu strepjeli, Edenski vrtovi, čije će kapije za njih biti otvorene.”[1]

“A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!’”[2]

“I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!’”[3]

(nastavak…)


[1]Sad, 49-50.

[2] Zumar, 73.

[3] Ra'd, 22-24.