1.  U djelu Makâremul-ahlâq se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., tražio lijek koji pospješuje probavu, majčinu dušicu i ćurokot. Kada bi jeo bijelu hranu[1] ili hranu koja je teška, ove sastojke bi zajedno samljeo. Dobiveno brašno bi miješao sa krupno samljevenom soli. S time bi otpočinjao jesti i govori bi: “Kada jedem ovo ne plašim se koju hranu ću jesti.”

I govorio bi: “Ovo jača želudac, otklanja sluz (flegmu) i sigurnost je od krivljenja usta.”[2]

[1]Allame Medžlisi kaže: “Misli se na mliječne proizvode, a moguće je i na bjelance od jajeta, s tim da je prva mogućnost vjerovatnija.”

[2]Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 407., hadis 1381.; Bihâr, sv. 66., str. 244., hadis 3.