1. Imam Rida: “Spolni odnos nakon spolnog odnosa, bez gusula između, uzrokuje ludilo kod djeteta.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Pokuđeno je za čovjeka da se približi ženi u postelji nakon polucije u snu, osim nakon što uzme gusul, jer u suprotnom ako to učini (bez gusula) i dijete mu bude imalo ludilo, neka samo sebe kori.”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući hazreti Alija: “O Ali! Ne približavaj se svojoj ženi na početku, sredini i kraju mjeseca, jer (ako to učiniš) ludilo, lepra i ludilo (خبل) hite ka njoj i njenom djetetu.”[3]

Stvari koje sprečavaju ludilo

Sol

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući hazreti Alija: “O Ali! Otpočni objed sa soli i završi sa soli, jer onaj ko počne i završi objed sa soli bit će sačuvan od sedamdeset i dva oblika nesreća od kojih su i lepra, ludilo i guba.”[4]

Narcis

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Mirišite narcis koliko god jednom da je u danu, pa čak jednom u sedmici, pa čak jednom u mjesecu, pa čak jednom u godini, pa čak samo jednom za cijeli život jer u srcu postoji sjeme od ludila, lepre i gube, a mirisanje narcisa to otklanja.”[5]

Skraćivanje brkova i noktiju svakog petka

6. Imam Sadik: “Svakog petka skrati malo brkove i nokte, pa čak ako i ne bilo brkova i noktiju, neće te zadesiti ludilo, lepra i guba.”[6]

Pljuvačka koja se luči iz usta djece

7. Imam Sadik u pojašnjenju blagodati koje je Uzvišeni Gospodar podario čovjeku kaže: “U pljuvački koja istječe iz usta djeteta je istjecanje tečnost koja ukoliko bi ostala u tijelu djeteta sa njim bi se desila velika stvar. Kao što vidiš ljude kojima je ovladala tečnost i to ih je dovelo do granice glupavosti, maloumnosti, ludila, zbrkanosti (poremećenosti) u umu i drugih različitih bolesti kao što su: paraliza udova, paralize lica (krivljenje usta ustranu) i onoga što je slično tome. Upravo stoga, Allah je učinio da u istjecanju te tečnosti iz njihovih usta u mladosti bude njihovo zdravlje kada odrastu, te je na taj način On učinio dobro Svojim stvorenjima u vezi onoga što oni ne znaju i smilovao im je se onim što oni ne mogu spoznati. Ako bi stvorenja znala blagodati kojima ih obasipa Uzvišeni Gospodar, to bi ih spriječilo od zapadanja u nepokoravanju Njemu. Pa uzvišen i slavljen Bog Koji je upotpunio Svoje blagodati i u izobilju ih daje onima koji ih i ne zaslužuju i onima koji ih zaslužuju. Uzvišeni Gospodar je mnogo viši od onoga što govore oni koji nevjeruju!”[7]

[1]Tibbul-Imâm er-Rida , str. 28.; Bihâr, sv. 62., str. 321.

[2]Tahzîbul-ahkâm, sv. 7., str. 412., hadis 1646.; Kitâb ma la jehduruhu el-faqîh, sv. 3., str. 557., hadis 4914.; El-Hisâl, str. 520., hadis 9.; El-Emâli li-Saduk, str. 378., hadis 478.; Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 459., hadis 1556.; Bihâr, sv. 103., str. 283., hadis 3.

[3]Kitâb ma la jehduruhu el-faqîh, sv. 3., str. 552., hadis 4899.; ‘Ilelšu-šerâ'er, str. 515., hadis 5.;  El-Emâli li-Saduk, str. 663., hadis 896.; Bihâr, sv. 103., str. 281., hadis 1.

[4]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 326., hadis 2.; El-Mahâsen, sv. 2., str. 424., hadis 2486.; Bihâr, sv. 66., str. 398., hadis 18.

[5]Tibbu-Nebijj, str. 10., Bihâr, sv. 62., str. 299.; Târîhu Dimešq, sv. 14., str. 36., hadis 3368.;

[6]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 490., hadis 3.; Tahzîbul-ahkâm, sv. 3., str. 237., hadis 628.; Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 152., hadis 398.; Bihâr, sv. 76., str. 122., hadis 12.

[7]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 361., hadis 1.; El-Mahâsen, sv. 2., str. 376., hadis 2316.; Maqâremul-ahlâq, sv. 1., str. 401., hadis 136.; Bihâr, sv. 62., str. 203., hadis 3.