Na Miradžu opisujući isposnike Muhammedu, s.a.v.a., Allah, dž.š., u jednom dijelu kaže: “Srca su im u prsima ranjena od mnoštva suprotstavljanja sa vlastitim strastima.”

Predaje

Imam Ali, mir s njim prenosi da je Božiji Poslanik, s.,a.v.a., rekao: “Strast je neprijatelj razuma.”

U knjizi El-Gurer we durer poglavlje o strastima navode se predaje koje slijede:

Imam Ali, mir s njim: “Strast je bolest razumnih ljudi.”

Imam Ali, mir s njim: “Strasti vode do najprezrenijih nizina.”

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji ljudi su oni koji se bore sa svojim strastima.”

Imam Ali, mir s njim: “Lijek za dušu je ustezanje od strasti i čuvanje od ovosvjetskih užitaka.”

Imam Ali, mir s njim: “Mjerilo vjere je u suprotstavljanju strastima.”

Imam Ali, mir s njim: “Ponizi svoj nefs sve dok god te on vodi neposlušnosti Bogu.”

Također, El-Gurer ee durer, poglavlje o nefsu:

Imam Ali, mir s njim: “Povedi brigu o svojoj duši tako što ćeš okrenuti leđa njenim strastima.”

Imam Ali, mir s njim: “Najbolja su ona djela gdje se duša primora na njih.”

Imam Ali, mir s njim: “Ko popušta svojoj duši u onome što ona voli, produžio joj je nesreću u onome što ne voli.”

Imam Ali, mir s njim: “U razilaženju sa dušom nalazi se njena razboritost.”

Imam Ali, mir s njim: “Svaki put kada čovjek poveća svoje znanje poveća se i njegova briga o odgoju samog sebe, te on ulaže tada sav trud u odgajanje i asketizam duše.”

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude nepokoran svome egu (duši) povezao je dušu sa Allahom.”

Imam Ali, mir s njim: “Odlučan je onaj čovjek koji svoju dušu uposli obračunom sa samim sobom i koji njome ovlada tako što ga protiv sebe srdi i koji ju je dokrajčio borbom.”

Imam Ali, mir s njim: “Tvoj nefs je neprijatelj koji s tobom vodi rat i on te sprečava da se uspneš, ako mu se na volju pustiš odvest će te u propast.”

Imam Ali, mir s njim: “Nema nemoćnijeg od onoga ko se prepusti svome nefsu (duši) pa ga on uništi.”

Pojašnjenje

Ovo bi bile predaje koje je izrekao naš predvodnik Amirul-mu’minin i one bi same po sebi bile dovoljne da objasne ovaj pasus. Prethodno smo o ovome govorili i navodili ajete i hadise koji upućuju na identično značenje i to u kontekstu riječi hadisa o Miradžu: “Oni sa sobom račun svode i svoj nefs umaraju”, i kod riječi: “Ljudi jednom umru, a oni umru u svakom danu po sedamdeset puta od borbe sa svojim nefsom/egom i prohtjevima.”