Svako ko bude dobro obaviješten imat će veću postojanost. Zato Kur'an obraćajući se vjernicima kaže da ako se deseterica vaših nađe naspram stotinu njihovih i stotinu vaših naspram hiljadu njihovih savladat  ćete ih. To je zato jer su oni neobaviješteni. Kur'an smatra da je korijen nestrpljivosti nedovoljna obaviještenost. To znači da ako želiš da ideš u rat prije nego li se opremiš oružjem i municijom potrebno je da se opremiš dobrim razumijevanjem. Ako budeš dobro poznavao vjeru, svatiš zbog čega si došao na ovaj svijet i gdje ideš, dobro razjasniš sebi te stvari postat ćeš snažan i to će te dovesti do pobjede nad rivalom. Svima nam je poznato kur'ansko kazivanju o Musau i Hidru. Hidr kaže da je razlog zbog čega Musa nema dovoljno strpljenja nedovoljna obaviještenost. Hidr se obraća Musau ovim riječima:

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš” – reče onaj –

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

“a ikako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?”

Musa, a.s., odgovara da će ako Bog da biti strpljiv na što mu Hidr kaže:

Kako ćeš biti strpljiv kad nisi obaviješten. Hidr ovdje govori o uzroku problema i iz temelja ga razotkriva. Za njega je jasno zašto nije dovoljno samo htjeti. Treba se pristupiti u skladu sa nekim načelima. Ipak, Musa, a.s., obećava ono što mu je Hidr rekao da ne može i kaže:

Naći ćeš me, ako Bog da strpljivog.

Musaov pristup ovdje nije ispravan, odnosno nije dovoljno samo reći. Zbog toga vidimo dokle Musa ostaje postojan. Hidr ovdje govori na temeljit način dok Musa samo daje obećanje. Zar će obećanjem krenuti posao? On govori ako Bog da, ali to ne riješava stvar? Zato vidimo da zbog neobaviještenosti Musa ne može da bude strpljiv i na kraju mu ne preostaje ništa osim razilaženja sa Hidrom.