Mjera mudrosti - o vremenu

Mjera mudrosti 1.

Poznavanje vremena

1. Imam Ali: “Čovjeku je za spoznaju dovoljno da poznaje vrijeme u kojem živi.”[1]

2. Imam Ali: “Najbolji poznavaoci vremena su oni koji se ne čude njegovim događajima.”[2]

3. Imam Sadik: “Ko poznaje vrijeme, nije izložen navali zamršenih i dvosmislenih stvari.”[3]

 

Onaj koji se pouzda u vrijeme

4. Imam Ali: “Ko se prepusti hirovima vremena, pada.”[4]

5. Imam Ali: “Onog ko se pouzda u vrijeme, ono iznevjeri, a onoga ko ga veliča ono ponizi.”[5]

6. Imam Ali: “Onog ko se pouzda u vrijeme ono iznevjeri, ko ga veliča ono ponizi, ko se uzoholi nad vremenom ono će ga obezvrijediti, ko se naljuti na njega, i ono se rasrdi na njega, onog ko traži utočište u njemu, ono pokori. Ne pogađa svako ko gađa. Kada se promijeni vlast, promijeni se i vrijeme.”[6]

7. Imam Ali: “Vrijeme izdaje svoga saputnika, a ne zadovoljava ni onoga ko ga prekorava.”[7]

8. Imam Ali: “Ko bude zabavljen vremenom, ono ga zaokuplja.”[8]

 

Onaj koji se suprotstavlja vremenu

9. Imam Ali: “Ko prekorava vrijeme, samo produžava svoje korenje.”[9]

10. Imam Ali: “Ko se suprotstavlja vremenu ono ga ponižava, a onaj ko se njemu pokori, nije u sigurnosti.”[10]

11. Imam Ali: “Ko se suprotstavlja vremenu, propada, a ko mu prigovara, sam zapada u srdžbu.”[11]

 

Mahane vremena

12. Rejjan ibn Es-Salt: “Rida citirao nam je ove stihove Abdul-Muttaliba:

Svi ljudi prigovaraju vremenu,

a vrijeme nema mahana mimo nas. 

Prigovaramo vremenu, a mahana je u nama,

a ako bi vrijeme progovorilo, ismijavalo bi nas.

Vuk se kloni vučijeg mesa,

a mi se međusobno javno jedemo.

Oblačimo lijepu odjeću radi prevare,

teško strancu kada dođe među nas.”[12]


[1]El-Bihar, 78/80/66.

[2]Gureru-l-hikem, 3252.

[3]Tuhafu-l-‘ukul, 356.

[4]‘Ujunu ahbarir-Rida, 2/54/204.

[5]Gureru-l-hikem, 8028.

[6]El-Bihar, 77/213/1.

[7]Gureru-l-hikem, 2093.

[8]Ibid, 7890.

[9]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/53/204.

[10]Gureru-l-hikem, 9054.

[11]Tuhafu-l-‘ukul, 85.

[12]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/177 /5.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %390 %2014 %08:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT