Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
  • Poništi

Uvod u islamsku filozofiju

///Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

Razmišljajući o potrebama mladih naraštaja i onih koji se žele upoznati sa islamom Murteza Mutahhari pristupa pisanju ciklusa knjiga koje imaju za cilj da na jednostavan način pojasne šest osnovnih znanosti u islamu: logiku, filozofiju, teologiju, gnozu, usuli fikh i pravo. Jedna od tih knjiga je i Uvod u islamsku filozofiju koja se nalazi pred nama. Ovo djelo nudi upoznavanje sa osnovnim postavkama islamske filozofije.

Adresa: Zalik 15d Mostar 88000 BiH
Mob: +387 61 371 019
www.bastinaduhovnosti.com

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

navigacija