1. Imam Ali: “Kako je hamam lijepo mjesto! Podsjeća na vatru Džehennema i skida nečistoću.”[1]

2. Imam Sadik: “Tri stvari izazivaju debljanje, a tri mršanje. Što se tiče onih koje debljaju, to su: često odlaženje u hamam, mirisanje ugodnog mirisa, oblačenje nježne odjeće. A što se tiče onih koje vode mršanju, to su: često uzimanje jaja, ribe i nedozrelih hurmi.”[2]

3. Imam Sadik: “Tri stvari narušavaju tijelo, a nerijetko i ubijaju: jedenje hrane koja prenoći, odlazak u hamam punog stomaka i brak sa staricama.”[3]

4. Imam Sadik: “Ne odlazi u hamam, a da u tvom želucu ne bude ono što će ugasiti njegovu vrućinu. To je bolje za jačanje tijela. I ne odlazi u hamam punog stomaka!”[4]

5. Imam Kazim: “Odlazak u hamam svaki drugi dan deblja, a svakodnevni odlazak topi mast bubrega.”[5]

[1]El-Fekih, 1/115/237.

[2]El-Hisal, 155/194.

[3]El-Bihar, 76/75/19.

[4]Mekarimu-l-ahlak, 1/125/298.

[5]Mekarimu-l-ahlak, 1/126/303.