Blagost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Blag čovjek samo što nije vjerovjesnik.”[1]

2. Imam Ali: “Blagost je potpunost razuma.”[2]

3. Imam Ali: “Blagost vjernikovim poslovima daje red.”[3]

4. Imam Ali: “Ljepota čovjeka je u blagosti.”[4]

5. Imam Ali: “Ako nisi staložen trudi se da pokažeš staloženost, jer rijetko se neko poistovjećuje s nekom skupinom ljudi, a da ne bude blizu njih.”[5]

6. Imam Ali: “Dobroćudan čovjek je onaj koji podnosi svoga brata.”[6]

7. Imam Rida: “Čovjek nije rob Božiji dok ne bude dobroćudan.”[7]

 

Šta donosi blagost

8. Imam Ali: “Uvećanjem razuma uvećava se blagost.”[8]

9. Imam Ali: “Drži se blagosti jer je ona plod znanja.”[9]

10. Imam Ali: “Blagost i ustrajnost su blizanci čiji su učinak visoka stremljenja.”[10]

 

Plodovi blagosti

11. Imam Ali: “Ko postupa blago postat će ugledan.”[11]

12. Imam Ali: “Pobjednik je onaj ko ispolji blagost prema neprijatelju.”[12]

13. Imam Ali: “Prvo što blag čovjek dobiva ovom osobinom je to da ga ljudi pomažu protiv neznalice.”[13]

14. Imam Ali: “Blagost pri velikoj srdžbi čuva čovjeka od srdžbe Silnoga.”[14]

15. Imam Sadik: “Dovoljan ti je pomagač staloženost.”[15]

 

Objašnjenje blagosti

16. Imam Hasan odgovorio je na pitanje šta podrazumijeva staloženost: “Pritajiti gnjev i vladati sobom.”[16]

 

Blagost pri srdžbi

17. Lukman: “Blag čovjek se poznaje samo kada se rasrdi.”[17]

18. Imam Ali na pitanje ko je najdobroćudniji od ljudi: “Onaj koji se ne srdi.”[18]

Imam Zejnu-l-Abidin: “Zaista me raduje čovjek kojeg njegova blagost spasi u trenucima srdžbe.”[19]


[1]El-Bihar, 43/70/61.

[2]Gureru-l-hikem, 1055.

[3]Ibid, 1420.

[4]Ibid, 4718.

[5]Nehdžu-l-belaga, izreka 207.

[6]Gureru-l-hikem, 1111.

[7]El-Kafi, 2/111/1.

[8]Gureru-l-hikem, 4274.

[9]Ibid, 6084.

[10]Nehdžu-l-belaga, izreka 460.

[11]El-Bihar, 77/208/1.

[12]Kenzu-l-fevaid, 1/319.

[13]Džami‘u-l-ahbar, 319/896.

[14]Gureru-l-hikem, 1776.

[15]El-Kafi, 2/112/6.

[16]El-Bihar, 78/102/2.

[17]Ibid, 74/178/21.

[18]Emali-s-Saduk, 322/4.

[19]El-Kafi, 2/112/3.