Dozvoljeno

Kur'an: “Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: ‘Dozvoljvaju vam se čiste stvari.’”[1]

Kur'an: “Ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i čisto, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!”[2]

1. Imam Ali: “Čvrsto se drži dozvoljenog, dobročinstva prema porodici i sjećanja na Allaha u svim stanjima.”[3]

Teškoća sticanja dozvoljenog

2. Imam Sadik: “Boriti se protiv sablje lakše je od sticanja dozvoljenog imetka.”[4]

Imetkom vjernika dozvoljeno je koristiti se samo sa njegovim odobrenjem

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nikome nije dozvoljen imetak brata, izuzev sa njegovim odobrenjem.”[5]

[1]El-Maide, 4.

[2]El-Bekare, 168.

[3]Gureru-l-hikem, 6131.

[4]El-Kafi, 5/161/1.

[5]Kenzu-l-‘ummal, 30345.