1. Kur'an: “Mjera toga dana bit će Istina; oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni su sebe upropastili zato što su bili nasilnici prema Našim znakovima.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a., o riječima Božijim Ademu, a.s., na Sudnjem danu: “Stani kraj vage i gledaj šta se od njihovih djela uzdiže k tebi. U koga pretegnu dobra djela nad lošim djelima koliko i zrno gorušice pa pripada mu Džennet, da bi znao da Ja od njih neću uvesti u Vatru osim nasilnika.”[2]

3. Imam Bakir: “Allah, s.v.t., je otežao dobro stanovnicima Dunjaluka kao što će biti teško na vagi njihovih djela Sudnjega dana, i Allah, s.v.t., je olakšao zlo stanovnicima Dunjaluka kao što je lahko na vagi njihovih djela Sudnjega dana.”[3]

4. Imam Sadik kada ga je nevjernik upitao: “Zar se djela ne vagaju?” – Ne, djela nisu tjelesna, već ona su atribut učinjenog. A vaganje nečeg potrebuje čovjek koji ne zna broj, težinu i lahkoću stvari, a zaista Allahu nije ništa nepoznato.” Nevjernik reče: “Pa šta znači vaga?” Imam reče: “Pravednost.” Nevjernik reče: “A šta znači u Knjizi: A kome vaga bude teška?” Imam reče: “Kome pretegnu djela.”[4]

[1]El-E'araf, 8-9.

[2]Kenzul-‘Ummal, 39768.

[3]El-Kafi, 2/143/10.

[4]El-Ihtidžadž, 2/247/223.