Preuzeto iz “Enciklopedije islamskih predaja iz medicine”, sv. 2. 

Zadržavanje mokraće

1. Imam Rida, mir s njim: “Ko želi da se ne požali na svoj mokraćni mjehur neka ne zadržava mokraću makar bio na leđima svoje jahalice.”[1]

 

Polno opštenje bez izbacivanja sperme

3. Imam Rida, mir s njim: “Polno opštenje bez izbacivanja sperme kao posljedicu ima stvaranje kamenca…

Ko želi da bude zaštićen od kamenca i otežanog izmokravanja neka ne zadržava spermu prilikom vrhunca strasti u snošaju i neka ne produžuje ostanak na ženama.”[2]

 

Jedenje bubrega stoke i njihove iznutrice

4. Imam Rida, mir s njim: “Ovisnost o jedenju bubrega stoke i njihove iznutrice prevrće mokraćni mjehur.”[3]

 

Učestalost odlaska u kupatilo

5. Imam Kazim, mir s njim: “Odlazak u kupatilo svaki drugi dan uvećava meso na tijelu, a učestalost odlaska u kupatilo svakoga dana otklanja salo sa bubrega.”[4]

 

Odmaranje u kupatilu

6. Imam Sadik, mir s njim: “Nemoj se odmarati u kupatilu, jer to odstranjuje salo oko bubrega.”[5][1]Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 35; El-Biḥār, sv. 62, str. 323.

[2]Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 27. i str. 35; El-Biḥār, sv. 62, str. 321. i str. 324.

[3]Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 64; El-Biḥār, sv. 62, str. 321, a u ovoj predaji se ne nalazi: إِدْمَانُ – “Ovisnost o”, i u njoj stoji: يُغَيِّرُ – “mijenja”, umjesto: يَعْکسُ – “prevrće” ili “odslikava se na”.

[4]El-Kāfī, sv. 6, str. 496, hadis 2, prenesen od Sulejmāna El-Džaʻferijja; Kitābu men lā jaḥḍaruhu el-faqīh, sv. 1, str. 117, hadis 247; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 126, hadis 303; El-Biḥār, sv. 76, str. 78, hadis 21.

[5]El-Kāfī, sv. 6, str. 501, hadis 24; Kitābu men lā jaḥḍaruhu el-faqīh, sv. 1, str. 116, hadis 243; ʻAwālīl-leʼālī, sv. 4, str. 12, hadis 21.