1. U knjizi Mekârimul-ahlâk se prenosi od Ebu Zerra, r.a., da je rekao: “Poklonjen je tanjir smokava Vjerovjesniku, s.a.v.a., pa je rekao ashabima: ‘Jedite! Da sam trebao reći da je neko voće donešeno iz Dženneta, rekao bih to za ovu voćku, jer to je voćka bez špica, stoga je jedite. Ona, zaista, uklanja hemoroide, i korisna je za giht.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Jedite smokvu, bilo svježu ili suhu, jer vam pomaže u spolnom odnosu, uklanja hemoroide, liječi giht i izbacuje hladnoću iz tijela.”[2]

3. Imam Ali je rekao: “Jedenje smokve ublažuje zatvor i korisna je protiv grčeva u želucu. Obilno je jedite u toku dana, a jedite je i na večer, ali ne obilno.”[3]

4. Imam Rida je rekao: “Smokva uklanja neugodan miris usta, jača kosti, uklanja bolove, a s njom (čovjeku) neće  biti potreban lijek.”[4]

5. U El-Kâfi Ahmeda bin Muhammeda bin Ebu Besira prenosi od Imama Ride da je rekao: “Smokva uklanja neugodan miris usta, jača usnu duplju i kosti, čini da kosa raste, uklanja bolove, a s njom (čovjeku) neće biti potreban lijek.” Također je rekao: “Smokva je najsličnija džennetskim biljkama.”[5]

6. U knjizi Tibbul-e'imme prenosi se od Muhammeda bin ‘Arefe da je rekao: “Jednom prilikom sam bio u Hurasanu sa Imamom Ridom i Me'munom. Upitao sam Imama Ridu: ‘O sine Allahova Poslanika! Šta kažeš o jedenju smokve?’ Odgovorio je: ‘Korisna je za grčeve u želucu. Jedite je!’”[6]

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Svako ko želi da mu srce omekša neka jede beles[7].”[8]

[1] Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 376., predaja 1251.; Biharul envar, sv. 66., str. 186., predaja 4.; El-Firdevs, sv. 3., str. 243., predaja 4716.; Kenzul ‘ummal, sv. 10., str. 44., predaja 28280.

[2] Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 377., predaja 1254.; Biharul envar, sv. 66., str. 186., predaja 6.

[3] Tibbul e'imme li ibnej Bestam, str. 137.; Biharul envar, sv. 66., str. 186., predaja 3.

[4] Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 376., predaja 1252.

[5]El-Kafi, sv. 6., str. 358., predaja 1.; El-Mehasin, sv. 2., str. 372., predaja 2298.; Biharul envar, sv. 66., str. 185., predaja 2.

[6] Tibbul e'imme li ibnej Bestam, str. 137.; Biharul envar, sv. 66., str. 185., predaja 3.

[7] بَلَسje vrsta smokve koja se može u Jemenu naći u ozobilju, a njen latinski naziv je Ficus morifolia.

[8] Garibul hadis libni Kutejbe, sv. 2., str. 303., od Ibn ‘Abbasa; Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 376., predaja 1253., a u ovoj predaji stoji „Ko želi da mu srce omekša neka ustraje u jedenju belesa, a to je smokva.“; Biharul envar, sv. 66., str. 187., predaja 7, prenoseći iz knjige El-Firedevs od Ibn ‘Abbasa, a on od Allahova Poslanika, s.a.v.a., gdje na kraju predaje je dodato „znači smokva“, također i na str. 186., predaja 6.