1. U djelu Tibbul-e'ime Muhame ibn Muskân El-Halebi prenosi da se jedan od prijatelja požalio Imamu Sadiku: “O sine Allahova Poslanika! Imam kćerku u vezi koje sam jako zabrinut i strahujem. Nju često tokom dana i noći obuzima strah. Ako smatraš dobrim, da zamoliš Allah za njeno zdravlje.” Imam Sadik uputi dovu za nju i potom reče: “Pusti joj krvi iz vene jer će joj to koristiti.”[1]

[1]Tibbul-e'ime li Ebi Bastâm, str. 108.; Bihâr, sv. 76., str. 190., hadis 19.