Jedenje lubenice na štesrce (ujutro na prazan stomak)

1. Imam Rida: “Jedenje lubenice na prazan stomak ujutro, utječemo se Allahu od toga, uzrokuje oduzetost.”[1]

Kupanje hladnom vodom nakon što se jela riba

2. Imam Rida: “Kupanje hladnom vodom nakon što je se jela riba uzrokuje oduzetost.”[2]

[1]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 361., hadis 1.; El-Mahâsen, sv. 2., str. 376., hadis 2316., U hadisu koji se ovdje prenosi nema dijela: “Utječemo se Allahu.”; Maqâremul-ahlâq, sv. 1., str. 401., hadis 1367.; Bihâr, sv. 62., str. 203., hadis 3.

[2]Bihâr, sv. 62., str. 321., prenoseći iz djela Tibbu el-Imâmi el-Rida, str. 26.