E
e`alā, el-Hakk, koji se manifestuje u svim oblicima postojanja, manifestuje se kod čovjeka u najuzvišenijoj i najsavršenijoj slici.
e`arāf, osvjedočenje istinitosti, pojava nekog svojstva Istinitog Boga kod svake stvari i predočenje toga svojstva na dotičnoj stvari.
ebdāl, četrdeset evlija koji su se uzdigli iz nižih ljudskih stanja u viša. Dijele se u tri grupe: 1. krkleri (40), 2. jedileri (7) i 3. učleri (3). Oni su nasljednici halifa koji su bili poslije Poslanika.
ebdžed, od početka, arapska abeceda. Sistem brojčanih vrijednosti arapskog hurufata (alfabeta) kojim se odreduju datumi.
ebed, beskonačnost u budućnosti.
ebru, svojstva jednosti Božjeg bića.
ebul-vakt, čovjek koji vlada situacijom (v. ibnul-vakt).
edeb, odgoj, kultura. Poznavanje određenih ponašanja pomoću kojih se čuva od raznih grešaka.
ef'āl, djela, djelovanje. Prema učenju tesavvufa, djela pripadaju Allahu dž.š. Sve što se vidi i ne vidi, što čine ljudi, životinje, biljke, sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božjeg djelovanja. Doživljaj ove istine je u sferi prvog stepena tarikatskog uzdizanja.
eflāk (jed. felek), nebeske sfere.
efrād, posebni ljudi, individue. Hudāmi stepena duše sklone zlu (v. hudām). To su pojedini dobri ljudi na koje nema uticaja ni kutb, nisu u tarikatu i ne pripadaju hijerarhiji evlija. Ovo su darom od Allaha odgojeni ljudi. Među efrade spadaju Hidr i neki kutbovi koji nisu u tarikatu.
ehad, ime bića Božjeg, jedan u odnosu na brojnost, svojstva, imena i nevidljivost. Vani je sve što postoji, dunjaluk i ahiret, svojstva i imena, to je sve po mekamu Jedan (Ehad). sve što ima u Božjem znanju je Hu (Jedan – Ehad).
ehad biz-zāt kull bil-esmā, Jedan po Biću, Sveobuhvatan po imenima
ehadijjet, Jedan, apsolutna jednoća.
ehadijjetul-`ajn, jednoća osnove (materije, bitka), jednoća izvora.
ehadijjetul-džem`, jednoća spajanja, jednoća skupa, jedan od naziva za sedmi stupanj tarikatskog uzdizanja. Ovaj stupanj ima samo gavs ili kutb tog vremena kao istinski odabranik i halifa Muhammeda a.s.
ehadijjetul-kesre, jednoća mnoštva.
ehl-i bejt, familija i potomstvo Poslanika: hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn i hazreti Alij a.
ehl-i derd, brižan, dostojan nosilac unutarnjeg duhovnog bola.
ehl-i dil, velikani srca, ljudi srčane čistote.
ehl-i fenā, oni koji su se utopili i nestali u moru Allahove dž.š. jedn (v. fenā fillāh).
ehl-i hakk, pripadnik Istine, čovjek od Istine.
ehl-i hāl, sufija kod kojeg dominira häl duhovno proživljavanje bez spoznaje (äšik).
ehl-i irfān, ljudi savršenstva pirovi i šejhovi, čovjek od spoznaje.
ehl-i kemāl, ljudi dostojni savršenstva.
ehl-i kešf, ljudi otkrovenja.
ehl-i merātib, ljudi duhovne veličine, oni koji su se uzdigli na stupnjeve duhovne veličine.
ehl-i tarīk, pripadnici jednog derviškog reda.
ehl-i vudžūd, ljudi stabilnog i stvarnog postojanja, oni koji su postigli sposobnost da vladaju sobom; četvrti stepen tarikatskog napredovanja.
ehl-i zikr, ljudi koji stalno eine zikr pobožnjaci, u jednom smislu i poznavaoci zikra, šejhovi. (Kur´an, En-Nahl, 43; El-Enbija´, 7))
ehlullāh, Allahovi ljudi, Allahovi dž.š. prijatelji, evlije. Oni koj upoznaju Božja djela, svojstva imena i koji su svoja djela, svojst va i bića utopili u Biće Istinitog u svojstva Istinitog i djela Istinitog, pa otkriju, postane im jasno da su djela, svojstva i Biće od Istinitog. To su evlije.
eimmetul-esmā’, najveća imena, grupa od sedam ili dvanaest imena u kojima se nalaze sabrana sva ostala imena, esmāul-husnā, 99 lijepih Allahovih imena. Vodeća imena Božja su: Hajjun, Alīmun, Murīdun, Kādirun, Semī ‘un, Besrun, Mutekellimun.
ekmel, savršen, najpotpuniji evlija koji je upotpunio stupnjeve tarikatskog napredovanja i postigao savršenstvo.
ekmelijjet, usavršavanje i upotpunjavanje stupnjeva, nastupa poslije perioda približavanja, (v.
kurbijjet).
ekmelijjet devri, period usavršavaja u napredovanju ka Allahu dž.š.
ekmelu medžellel-hakk, čovjek je najsavršenija pojava Istine, jer je on najčasniji ekstrakt, a svemir okuplja sve istinitosti postojanja i njihove stupnjeve.
el-ahfā, najskrivenije.
el-evlija, v. evlija.
el-hafā, skrivenost.
elif, znak jednosti Božjeg bića.
ei-ma`lūmul-ma`dūm, poznato kojeg nema. Oni su ma`dūm – nepostojeći za nas, ali su Bogu poznati – m`alūm, predmeti i pojmovi koji su poznati Svemogućem Bogu, ali se još nisu pojavili kao fenomeni.
emānet-i ilāhijja, šest osobina, koje su zaduženje od Allaha dž.š.: 1. ihlās – iskrenost u srcu; 2 imān – vjerovanje; 3. ihsān – dobročinstvo, 4. irfān – spoznaja; 5. itkan – ubjeđenje; i 6. mehabbet – ljubav prema Allahu dž.š. Ovih šest osobina su ono što treba da posjeduje jedno srce.
emer, zapovjed da se stvar pojavi.
eminullāh, pouzdan, vjeran, siguran, čovjek od povjerenja.
emmāre, duša sklona zlu, prvi stepen od sedam stepena – duše.
emr-i kun!, allahova zapovijed `Budi!”
enāne, egotizam, egocentrizam.
ene `inde zanni abdī bī, ja sam kod Moga roba kako Me zamišlja.
enfus, (jed. nefs), duše.
enfus-i āfāk, unutarnje i vanjske spoznaje, unutarnjost čovjeka i svjetovi oko njega.
enfus-i seb`a, sedam stanja duše, sedam duša.
erbāb-i tefrīk, oni koji razjedinjuju, vještaci za rasipanje društva.
erbābul-akvāl, ljudi koji teoretski poznaju islam.
erenler, oni koji su stigli blizini el Hakka.
ervāh, grupacija duša u ezelu (v. ezel).
esāfil-i nās, najniži ljudi, oni koji se spuštaju ispod životinjskog nivoa i koriste vjeru za ovosvjetska dobra.
esbāb-i muhassale, uzroci uspjeha: pokajanje, ispravnost uputa i pouzdanje u Boga.
esfār-i selāse, tri putanje koje čovjek prelazi da bi saznao i shvatio sebe od početka do kraja, da bi upoznao sebe i Boga Stvoritelja, te da bi saznao odakle dolazi, dokle je stigao igdje treba da ide.
esmā-i hakikijje, imena Istine.
esmā-i halkijje, imena stvorenog. esmä-i ilähijje, božanska imena.
esrar, (jed. sirr), tajne, tajne stvari, nešto držati u tajnosti.
es-sifātur-rebānijje, božanska svojstva.
ev-ednā, ili još bliže – označava ehadijjet, sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. Ovaj dio ajeta ukazuje na najviši mogući stupanj blizine Allahu dž.š., a sami ajet se odnosi na miradž Muhameda a.s.
evlād-i resūl, Poslanikovi potomci, mogu biti unuci od Fatime i Alije, zatim muslimani koji su istinski, na snu ili u polujavi vidjeli ili susreli Muhameda a.s., kutbovi i gavsovi – duhovni nasljednici Muhameda a.s.
evlija, (jed. velijj), Allahov dž.š. prijatelj, ljudi počašćeni nadahnućem, oni koji su odabrani između običnih ljudi-vjernika po svojoj duhovnoj snazi; dobri čovjek, bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama, hipnozom ili sugestijom, već je stvarni čin kao dar od Allaha dž.š., a zove se keramet. (v. ehlullāh).
evlijāullāh, prijatelj Allaha dž.š., treći stepen duhovnog uzdizanja u tarikatu, nefs-i mulhimma, posljednji stupanj na prelazu izmeđ u stupnja tame i stupnja svjetla.
evtād, desni i lijevi bajraktar, desni bajraktar je zadužen za hukmove na Zemlji. Ova dva bajraktara zajedno sa Kutbul-gavsom sačinjavaju trio koji se naziva ućler.
evvelu mā halekallāh, prvo što je Bog stvorio.
ezel, prošlo, iskonsko, vrijeme koje nema početka, prapočetak.
ezelī, nešto čemu nije prethodilo nepostojanje.