Jedenje grožđica

1. Prenosi Ebu Hind Dâri: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je dobio na poklon pokrivenu zdjelu. On ukloni pokrivku i reče: ‘Jedite s imenom Božijim! Kako su samo grožđice dobra hrana! Grožđice jačaju nerve (vene)…’”[1]

2. Allahov Poslanik, s.av.a.: “Dobro je da jedete grožđice jer one otklanjaju gorčinu i sluz, jačaju nerve (vene), otklanjaju umor i malaksalost, daruju lijepu ćud, čiste srce i otklanjaju tugu.’”[2]

Jedenje ovčijeg mesa zajedno sa mlijekom

3. Imam Sadik: “Koga obuzme slabost u srcu ili tijelu neka jede ovčije meso zajedno sa mlijekom, jer to iz zglobova otklanja svaku bolest i napuklinu i jača tijelo i desni.”[3]

[1]El-Ihtisâs, str. 124.; Bihâr, sv. 66., str. 153., hadis 11.; Târîh Dimešq, sv. 21., str. 60., hadis 4724-; Kenzul-‘ummâl, sv. 10., str. 41., hadis 28266.

[2]El-Hisâl, str. 344., hadis 9.; Rawdetul-wâ‘izîn, str. 340.; Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 380., hadis 1272.; Bihâr, sv. 66., str. 151., hadis 1.; Kenzul-‘ummâl, sv. 10., str. 41., hadis 28265.

[3]Tibbul-‘eimme li benu Bistâm, str. 64., El-Mahâsen, sv. 2., str. 259., hadis 1819.;  Bihâr, sv. 76., str. 194., hadis 9.