1. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi! Selite se i prihvatajte se islama, jer dok postoji džihad seljenje neće prestati.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su vrste seljenja. Jedno je seljenje od grijeha, a drugo je da se iseliš prema Allahu i Poslaniku, i do vremena dok se prima pokajanje seljenje se ne prekida.”[2]

3. Imam Ali: “Iseljenje je punosnažno na svojim prvotnim granicama. Allah nema potreba nikakvih kod stanovnika Zemlje, ni kod onih koji vjeru taje ni kod onih koji je objelodanjuju. Iseljenikom se nazivaju samo oni koji spoznaju dokaz na Zemlji; ko ga spozna i potvrdi, on je iseljenik, i ne naziva se slabim onaj do koga je dokaz stigao te ga je on ušima svojim čuo i srce mu ga prihvatilo.”[3]

4. Imam Bakir: “Ko dragovoljno pristupi islamu on je iseljenik.”[4]

Najbolje iseljenje

5. Kur'an: “I poganosti se kloni!”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje iseljenje je da se udaljiš od onoga što Allah ne voli.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje iseljenje je da se udaljiš od zla.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Iseljenik je onaj koji se kloni grešaka i grijeha.”[8]

Iseljenje iz griješničkih mjesta

9. Kur'an: “Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ‘Šta je bilo s vama?’ – ‘Bili smo potlačeni na Zemlji’ – odgovorit će. – ‘Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?’ – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište.”[9]

10. Kur'an: “O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!”[10]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pobjegne s vjerom iz jednog u drugo mjesto pa makar se radilo i jednom pedlju, Džennet je za njega obavezan i biti će prijatelj Ibrahima, a.s., i Muhammeda, s.a.v.a.”[11]

12. Imam Sadik u vezi s Božijim riječima O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana: “Kada se u jednom mjestu postane neposlušno Allahu, s.v.t., a ti se nalaziš u njemu, trebaš se iseliti u drugo mjesto.”[12]

Zabrana vraćanja na džahilijetske običaja nakon hidžre

13. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ali: “Nakon hidžre nema poprimanja arapskih džahilijetskih običaja.”[13]

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Odričem se svih muslimana koji žive s idolopoklonicima u nevjerničkim zemljama.” (Dakle onih koji namjerno sebe dovedu u takvu situaciju da žive u mjestima gdje ne mogu voditi život vjernika.)[14]

15. Imam Sadik: “Čovjek koji poprimi arapske običaje nakon hidžre ostavlja ovu stvar (vilajet) nakon što ju je spoznao.”[15]

16. Imam Rida: “Zabranio je Allah, s.v.t., primanje arapskih džahilijetskih običaja nakon hidžre, jer to je razlog da se čovjek vrati iz vjere i da odustane od pomaganja Poslaniku i Božijim dokazima, kao i uništavanje svačijeg prava usljed toga što će biti s beduinima. Zbog toga ukoliko čovjek u potpunosti spozna vjeru nije mu dopušteno da sjedi s neznalicama, jer postoji bojazan za njeg i nije sigurno da neće napustiti znanje i ući među neznalice i utopiti se s njima.”[16]

[1]Kenzul-‘Ummal, 46260.

[2]Kenzul-‘Ummal, 46262.

[3]Staza rječitosti,govor 189.

[4]El-Kafi, 8/148/126.

[5]El-Mudessir, 5.

[6]Kenzul-‘Ummal, 46263.

[7]Kenzul-‘Ummal, 46264.

[8]Kenzul-‘Ummal, 676.

[9]En-Nisa, 97.

[10]El-Ankebut, 56.

[11]Madžme'ul-Bejan, 3/153.

[12]Madžme'ul-Bejan, 8/455.

[13]Vesail, 11/75/1.

[14]Navadirur-Ravandi, 23.

[15]Me’anijel-Ahbar, 265.

[16]Vesail, 11/75/2.