1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući hazreti Alija reče: “O Ali, devet stvari uzrokuje zaborav: jedenje kisele jabuke, korijandera, sira, ostatak zalogaja miša, učenje natpisa sa kaburova, hodanje između dvije žene, čišćenje vaši (ušiju), hidžama na udubljenju zatiljka glave i mokrenje u stajaćoj vodi.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Deset stvari uzrokuje zaborav: ‘Jedenje sira, ostatak zalogaja miša, kisele jabuke, korijandera (sezama), hidžamet na udubljenje zatiljka glave, hodanje između dvije žene, gledanje u razapeta čovjeka na križu (obješena čovjeka), stanje između sna i budnosti[2], čitanje natpisa sa kaburova.”[3]

3. Imam Bakir: “Uistinu podrezivanje noktiju je potrebno jer je to mjesto šejtanovo i uzrokuje zaborav.”[4]

4. Imam Rida: “Obilno jedenje mesa divljih životinja i krave uzrokuje sašušivanje razuma, smetenost u razumjevanju, glupost uma (sporost) i velik zaborav.”[5]

5. U knjizi Makâremul-ahlâq se prenosi: “Jabuka uzrokuje zaborav, a to je zbog toga što ona u želucu stvara vrstu ljepljive tvari (ljepljivost).”[6]

6. Imam Kazim: “Jedenje jabuke i korijandera uzrokuje zaborav.”[7]

[1]Men la jehduruhu el-faqîh, sv. 4., str. 361., hadis 5762.; Makâremul-ahlâq, sv. 2., str. 326., hadis 2656.; El-Hisâl, str. 423., hadis 23. I str. 422., hadis 22.; Ed-D‘avât, str. 160., hadis 443.; Bihâr, sv. 66., str. 245., hadis 2.

[2]Stanje između sna i budnosti kada čovjek ne može zaspati. (op. prev.)

[3]Tibbul-nebijj, str. 6.; Bihâr, sv. 62., str. 295.

[4]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 490., hadis 6.; Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 154., hadis 410.; Bihâr, sv. 76., str. 123., hadis 12.

[5]Tibbu el-Imâm Er-Ridâ, str. 29.; Bihâr, sv. 62., str. 177., hadis 322.

[6]Makâremul-ahlâq, sv. 1., str. 374., hadis 1246.; Bihâr, sv. 66., str. 177., hadis 37.

[7]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 367., hadis 1.; Bihâr, sv. 66., str. 245., hadis 1.